Domů » Zprávy » Konec školního roku 2007/2008 a slavnostní přijetí žáků u starosty obce

Konec školního roku 2007/2008 a slavnostní přijetí žáků u starosty obce

Již po několik let je konec školního roku spojen s dobrým zvykem, který začal být tradicí, a to přijetím žáků posledního ročníku a nejlepších žáků nominovaných třídními učiteli u starosty obce.

Proto také letos dne 24. června byla obřadní síň vyhrazena tomuto slavnostnímu aktu.

Se současnými „deváťáky“, kteří započali svoji povinnou školní docházku v roce 1999/2000, se ve svém krátkém programu symbolicky rozloučily i děti z mateřské školy, které v září nastoupí do 1. třídy a nahradí tak vycházející deváťáky.

Mezi nejlepší žáky ve smyslu komplexního pohledu na dosažené výsledky ve vzdělávacím procesu, reprezentaci školy ve sportovních nebo kulturních aktivitách a s přihlédnutím na dobré chování ke spolužákům a pedagogům byli letos nominováni:
1. třída – Daniel Brázdil
2. třída – Zdeňka Kadlčíková
3. třída – Tereza Křikavová
4. třída – Tereza Vyoralová
5. třída – Denis Franko
6. třída – Marta Jonášková
7. třída – Marie Vejmělková
8. třída – Zuzana Kouřilová
9. třída – Marika Fischerová


Starosta společně s místostarostou popřál všem deváťákům hodně zdaru při dalším studiu na středních školách či odborných učilištích.
Nejlepším žákům poděkoval za jejich výbornou práci ve škole a vyslovil přání, aby takto pokračovali i v dalších ročnících a byli tak příkladem pro ostatní spolužáky.
Na závěr slavnostního setkání všichni žáci obdrželi upomínkové dárky a představitelé obce popřáli všem hezké a slunečné prázdniny.