Domů » Zprávy » Hudebně dramatická skupina NÁVRATY

Hudebně dramatická skupina NÁVRATY

V Tlumačově díky hudebně dramatické skupině Návraty máme něco výjimečného, co není v současné době obvyklé a co zcela jistě stojí za zveřejnění.

Několik posledních desetiletí je v Tlumačově velmi aktivní Sbor pro občanské záležitosti, jehož členky (někdy i členové) v úzké spolupráci s matrikou obecního úřadu zajišťují kulturní programy na svatební obřady, vítání občánků do života, či setkání s rodáky.
To zatím není nic mimořádného, co by nebylo i v ostatních obcích nebo městech.
Co ale již začíná naplňovat pojem výjimečnosti či neobvyklosti, tak to je skutečnost, že více jak 20 let je základ Sboru pro občanské záležitosti tvořen stálou sestavou žen s vysokou míru kulturního a muzikálního cítění, mezi které patří Irena Janišová, Marie Pečeňová, Zdena Gazdová a Hana Janoštíková. V roce 2006 si tyto členky sboru v rámci jedné kulturní akce pro veřejnost připravily hudební blok s názvem Posezení s písničkou, jehož ústředním tématem bylo mateřství a poděkování maminkám.
Od té doby vystupovaly mnohokrát ať v Tlumačově nebo v blízkém okolí, ale vždy s dokonale vytvořeným tematickým pásmem písniček propojených mluveným slovem.
Od letošního roku již vystupuje ženské kvarteto pod názvem NÁVRATY a má připraveno ve své nabídce několik variant programu Posezení s písničkou, vždy jinak tematicky zaměřených. Například Směs lidových písní, Hrajeme a zpíváme maminkám, Vzpomínky zakleté do písniček nebo Láska v písních.
Skupina Návraty od prvopočátku měla hlavní cíl, a to pobavit lidi v Tlumačově a blízkém okolí a zpříjemnit život starší generaci – seniorům. To vše bez nároku na odměnu.(!) Z jejich strany se jedná o dobrovolnou aktivitu nekomerčního charakteru, která však blahodárně působí na mysl i duši posluchačů. Proto je také skupina Návraty velmi žádaná a se svým programem, kde si mohou všichni společně zazpívat, vystupuje v širokém okolí, jako například v Kroměříži, Karolíně, Nové Dědině, v Otrokovicích, Žlutavě, Holešově, či ve Zlíně.

Na tvorbě hudebně dramatického uskupení Návraty se podílí vedoucí souboru Hana Janoštíková, která připravuje do programů mluvené slovo a zároveň se podílí na tvorbě nových textů k písničkám a sjednává vystoupení v okolních obcích, v domovech a klubech seniorů. Svůj hlas písničkám propůjčuje pěvecká dvojice Irena Janišová a Marie Pečeňová. Hudební doprovod zajišťuje na klavír a elektronické klávesy Zdena Gazdová. V rámci realizačního týmu skupiny Návraty je třeba vzpomenout pana Lubomíra Janiše (trio HUJAJA = Hulenka, Janas, Janiš,1945-1970), který se na některých písních textařsky podílí.

Z prvotního pokusu zpříjemnit občanům Tlumačova jedno pozdní odpoledne vznikla skupina, kterou si posluchači sami žádají a těší se na ni.

V Tlumačově díky hudebně dramatické skupině Návraty máme něco výjimečného, co není v současné době obvyklé, což dokládá i děkovný dopis, který je třeba zveřejnit….

Nezbývá, než členkám souboru poděkovat a vyslovit velké uznání !