Domů » Zprávy » Mikroregion Jižní Haná má své logo

Mikroregion Jižní Haná má své logo

Mikroregion Jižní Haná vyhlásil v měsíci dubnu soutěž na vytvoření návrhu na své logo. Cílem soutěže bylo zapojit mladou generaci do činnosti v mikroregionu, vybudovat v ní sounáležitost nejen ke své rodné obci či městu, ale i k ostatním členům svazku – okolnímu regionu. Hlavním smyslem bylo nalezení a zvýraznění prvků regionální identifikace, které by v jednoduchém grafickém vyjádření vytvářely logo svazku – Mikroregionu, a následně tímto logem propagovat Mikroregion jako celek mezi občany – veřejností.

Logo muselo mít nejen dostatečnou informační hodnotu, ale i jeho vizuální podoba měla odpovídat současným moderním trendům.
Soutěže se zúčastnili žáci Základních škol (5.-9. třídy) města Hulína a Chropyně, obcí Tlumačov a Kvasice, včetně Základní umělecké školy Hulín. Žáci měli vytvořit jednoduché a srozumitelné logo s důrazem na vizuální složku, nápaditost a použitelnost.
Celkem se v termínu od 21. 4. -30. 5. 2008 sešlo 37 návrhů ze 4 škol.
Členové Rady svazku Mikroregionu Jižní Haná ve složení Ing. Jaroslav Ševela, Růžena Vaňharová (Tlumačov), Mgr. Roman Hoza, Petr Polák (Hulín), Renáta Nelešovská (Kvasice) a Ing. Jaroslav Kotula (zastupoval členy Chropyně) vyhodnotili 5. června na svém zasedání všechny dodané návrhy.

Vyhodnocení:

1. místo Marek Ovčačík ZŠ Hulín Nábřeží 938, tř. 8.A
2. místo Michal Charvát ZŠ Hulín Nábřeží 938, tř. 7.B
3. místo Lubomír Mrtvý ZŠ Hulín Nábřeží 938, tř. 9.B

Zvláštní ocenění získal Ondřej Gahura, žák ZUŠ Hulín.

Nejlepší žáci budou slavnostně oceněni v měsíci červnu 2008 a odměněni věcnými cenami.
Všechny návrhy log budou v měsíci červenci a srpnu 2008 vystaveny v Místní knihovně Tlumačov. Následně výstava poputuje po členských obcí. Místo a termín budou včas oznámeny.

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným školám děkujeme za účast a podporu soutěže.