Domů » Zprávy » Železniční lávka nad tratí ČD v Tlumačově je minulostí

Železniční lávka nad tratí ČD v Tlumačově je minulostí

Dříve hojně využívána, od roku 2001 po dostavbě podchodu uzavřena. To byl osud přechodové lávky nad železničním koridorem v km ČD 161,207 – Tlumačov. Přechodová lávka byla postavena v roce 1989 a v témže roce byla bezúplatně předána tehdejšímu MNV v Tlumačově. Lávka tehdy spojila pro pěší obě strany Tlumačova.

Moderní podchod otevřený v roce 2001 však předurčil osud této stavby. Šest let tak byla lávka uzavřena a zabezpečena proti neočekávaným návštěvníkům. Lávka se tak postupně stala potenciálním nebezpečím pro mládež, která zde „po svém“ trávila volný čas. Z dlouhodobého hlediska pak představovala lávka bezpečnostní riziko pro projíždějící vlaky, ale i cestující. Rada obce na svém zasedání dne 15.8.2007 rozhodla o zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení o odstranění přechodové lávky a na zasedání 26.9.2007 odsouhlasila snesení této lávky. Na demontáž byla vybrána společnost Pozemní stavitelství Zlín. Samotné odstranění lávky začalo v úterý 20.listopadu a vyvrcholení pak nastalo v sobotu 24.listopadu 2007, kdy bylo vypnuto trakční napájení v celé stanici a v okamžicích, kdy jeřáb LIEBHERR o nosnosti 300 tun zvedal jednotlivé díly lávky byl „nickolejný provoz“, tedy neprojížděl žádný vlak. O tom, že jednotlivé činnosti na sebe přesně navazovaly svědčí i fakt, že výluka byla v sobotu naplánována do 14 hodin, ve 13:50 opouštěl poslední pilíř kolejiště a ve 13:54 byla ukončena výluka a obnoven plný provoz na železnici. Pak již probíhala jen demontáž krajních pilířů. Za chvíli již nikdo ani nepozná, že zde nějaká přechodová lávka byla.
Záměr obce Tlumačov se podařilo naplnit a finanční náročnost této akce představuje výdaj z rozpočtu obce ve výši asi 600 tisíc korun.
Poděkování patří hlavnímu dodavateli, Pozemnímu stavitelství Zlín a jejím subdodavatelům, společnosti Hanyš a tlumačovskému Metalšrotu, Českým drahám, především Správě dopravní cesty Zlín, ale i pracovníkům obecního úřadu Tlumačov.