Domů » Zprávy » Do Mikroregionu Jižní Haná přistupuje město Chropyně

Do Mikroregionu Jižní Haná přistupuje město Chropyně

Mikroregion Jižní Haná vznikl v roce 2000 jako dobrovolný svazek obcí Tlumačov, Kvasice a města Hulína.

Na valné hromadě svazku dne 27. listopadu 2007 byl schválen mimo jiné rozpočet na rok 2008 a rozpočtový výhled na období 2009 – 2010. Hlavním bodem programu byl vstup města Chropyně do mikroregionu. S tímto novým členstvím souviselo schválení aktuálního znění stanov svazku a zakladatelské smlouvy. „Přistoupení našeho města do Mikroregionu Jižní Haná je logickým vyústěním náležitosti Chropyně ke Zlínskému kraji a dlouhodobými dobrými pracovními i osobními vztahy, s již členskými obcemi, “ řekl pan Ing. Radovan Macháček, starosta Chropyně.
Předmětem činnosti svazku obcí jsou například úkoly v oblasti školství, zdravotnictví, cestovního ruchu a požární ochrany. Kultura, zejména folklór, podporovaný ve všech členských obcích, má společný základ: hanácký region. Rada svazku, složená ze zástupců obcí, připravuje návrh na akce v roce 2008, které se budou konat pod hlavičkou Mikroregionu Jižní Haná. V tomto roce to bylo například pěvecké klání SuperStar a hasičská noční soutěž v požárním útoku.
Svazek má v plánu předložit neinvestiční projekt k finanční podpoře z evropských fondů.
Pod pracovním názvem „Systémová podpora rozvoje lidských zdrojů veřejné správy v rámci Mikroregionu Jižní Haná“ se skrývá projekt zaměřený na vzdělávací aktivity zaměstnanců obce a volených zastupitelů. Předkladatelem projektu bude obec Tlumačov a partnery jsou město Hulín, Chropyně a obec Kvasice.