Domů » Zprávy » Tlumačov je připraven ucházet se o dotace z fondů EU

Tlumačov je připraven ucházet se o dotace z fondů EU

V měsíci prosinci letošního roku se všeobecně očekává průběžné zveřejňování výzev pro předkládání žádostí o finanční podporu z fondů EU v rámci jednotlivých operačních programů plánovacího období 2007-2013.

Obec Tlumačov na základě zkušenosti s realizací projektu Regionálního vzdělávacího, kulturního a informačního centra mikroregionu Jižní Haná (současný objekt Kulturního a informačního střediska nám. Komenského) se od počátku letošního roku připravovala na možnost předložit projekty k finanční podpoře formou dotací z evropských fondů.
Naši připravenost jsme zaměřovali především do oblasti odborného vzdělávání pracovníků obecního úřadu, kteří budou pilíři projektového týmu při realizaci projektů a přípravy projektových záměrů, které hodláme v případě vyhlášení výzvy zpracovat ve formě standardizované žádosti o dotace z fondů EU a předložit ke schválení.

V oblasti odborného vzdělávání zaměřeného na problematiku přípravy a realizaci projektů finančně podpořených z EU jsme absolvovali :

  • 9 celodenních workshopů (školení) v průběhu měsíců únor až květen 2007 v rámci projektu „Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje“, jehož garantem byl Zlínský kraj. Výše zmiňované vzdělávací aktivity, která byla zaměřena na zvýšení absorpční kapacity – podporu přípravy projektů cílové skupiny veřejná správa za účelem využití prostředků ze strukturálních fondů v období 2007-2013, se zúčastnil starosta Ing. Jaroslav Ševela.
  • e-learningový vzdělávací program „Řízení a administrace projektů“, který zajišťovalo občanské sdružení Eurion v rámci projektu „Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje“. Tento vzdělávací program probíhal od měsíce srpna a nejzazší termín pro závěrečný test byl stanoven na 31.října 2007. Závěrečný test úspěšně zvládli a osvědčení obdrželi Růžena Vaňharová, Renáta Nelešovská, Ing. Antonín Jonášek a Ing. Jaroslav Ševela.


Pro nejbližší období máme připraveny k předložení žádosti o finanční dotaci ze strukturálních fondů EU dva projekty a to :

  • investiční projekt :„Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy – Tlumačov, nám. Komenského 65“ Předpokládané financování projektu z Regionálního operačního programu Střední Moravy (NUTS II). Předpokládaná realizace 2008-2009.
  • neinvestiční projekt :„Systémová podpora rozvoje lidských zdrojů veřejné správy v rámci Mikroregionu Jižní Haná“Předkladatelem projektu bude obec Tlumačov a partnerem – dalším účastníkem projektu bude město Hulín, město Chropyně a obec Kvasice. Předpokládané financování projektu z Evropského sociálního fondu. Předpokládaná realizace 2008-2010.