Domů » Zprávy » Ocenění dětí a mládeže za rok 2006

Ocenění dětí a mládeže za rok 2006

Dne 18.1.2007 proběhlo od 16:00 hod v Klubu na ulici Zábraní ocenění dětí a mládeže do 18 let za příkladnou reprezentaci obce za rok 2006.

Samotnému aktu ocenění předcházela nominace od organizací zabývající se činností s dětmi a mládeží. Organizace navrhovaly kolektivy i jednotlivce a to nejen na poli sportovním. Rada obce z navržených kandidátů vybrala 1 kolektiv a 3 jednotlivce.
Družstvo žáků oddílu kopané (soutěžní ročník 2005/2006) si odneslo ocenění za vybojování 1. místa v okresní soutěži. Slečna Zuzana Kouřilová zase vzorně reprezentovala školu v okrskovém i okresním kolo recitační soutěže, kde získala 3. místo. Žák 9. třídy Ladislav Ulman může být vzorem všem dětem a mládeži-převzal ocenění za všestrannou reprezentaci školy v okrskových a okresních kolech sportovních soutěží a za příkladné chování, ochotu pomáhat, poctivost a spolehlivost v jednání. Jako „zlatý hřeb“ večera bylo vyzvednutí sportovních kvalit mladého muže Martina Staška, mistra republiky v hodu diskem.
Před předáním pamětního listu a drobných upomínkových předmětů přednesl krátký proslov starosta obce Ing. Jaroslav Ševela a byl promítnut medailonek každého oceněného. Bylo přichystáno i bohaté občerstvení.
Slavností odpoledne a večer proběhlo za účasti čelních představitelů obce a hostů. Je jen velká škoda, že přišlo málo obyvatel Tlumačova a zejména rodičů oceněných dětí. Vaše přítomnost by jistě přispěla k slavností náladě akce.