Domů » Zprávy » Instalace ukazatele okamžité rychlosti na frekventované silnici I/55

Instalace ukazatele okamžité rychlosti na frekventované silnici I/55

Ve čtvrtek, dne 18.1.2007, byl na počátku obce v ul. Dolní instalován ukazatel okamžité rychlosti projíždějících vozidel.

Po dohodě s dodavatelem tohoto zařízení (Gemos CZ,spol.s.r.o.) jsme využili nabídku na bezplatné zapůjčení tohoto měřiče na dobu 14 dnů. Ukazatel informuje řidiče o okamžité rychlosti (měřeno cca 80 m před radarem, přesnost měření +-3 km/h) a současně načítá průjezd vozidel v jednom či druhém směru. Tyto údaje může přenášet pomocí GRPS modemu do vybraných kancelářských prostor.
Dobu, po kterou bude ukazatel rychlosti umístěn v naší obci, plánujeme rozdělit na dva časové úseky. Prvních 10 dnů bude ukazatel měřit okamžitou rychlost a vyhodnocovat průjezdnost vozidel vč. zobrazování rychlosti projíždějících vozidel na panelu pomocí LED diod a zbylé čtyři dny bude měřič také plně funkční jen s tím, že bude vypnuta prezentace okamžité rychlosti. Tímto (na základě písemných a grafických záznamů za sledované období) chceme vyhodnotit, zda případné pořízení a následná instalace tohoto zařízení v Tlumačově přispěje k dodržovaní předepsané rychlosti projíždějících automobilů.
Pro ucelenou informaci uvádím, že pořizovací cena informačního ukazatele (panelu 57 x 70 cm) s možností statistiky (obchodní název GEM CDU 2605) je ve výši 100 000 Kč.!