Domů » Zprávy » Stanovení podmínek pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Stanovení podmínek pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem obcí Tlumačov a v souladu s § 34 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2007/2008.

Místo pro podávání žádosti:
Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63 – ředitelna školy

Termín:
úterý 13.3.2007, středa 14.3.2007

Doba pro podávání žádosti:
8.00 – 10.00 hod. dopoledne 12.00 – 13.30 hod. odpoledne

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom,že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. (děti registrované u MUDr.Gelnarové – tiskopisy jsou k dispozici přímo na zdravotním středisku v Tlumačově, ostatní si mohou před zápisem tiskopisy vyzvednout u ředitelky MŠ v Tlumačově).
Upozorňujeme rodiče, že tento zápis je vyhlášen pro celý školní rok 2007/08, tedy na dobu od 1.9.2007 – 31.8.2008.
Zápisu pro nový školní rok se musí znovu zúčastnit i rodiče s dětmi, kteří již u zápisu byli minulý rok a jejich žádosti nebyly z jakýchkoliv důvodů vyřízeny kladně.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy v Tlumačově pro rok 2007/2008