Domů » Zprávy » Přípravy na výstavbu rychlostní komunikace R55 byly zahájeny

Přípravy na výstavbu rychlostní komunikace R55 byly zahájeny

Na poli za Tlumačovem v lokalitě Lahůdky (za sadem nazývaným „Stromky“) byl zahájen záchranný archeologický výzkum v rámci přípravy stavby rychlostní komunikace R 55 v k.ú. Tlumačov.

Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno a zhotovitelem je a.s. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, závod Zlín se sídlem v Tlumačově (Skály). Po vytýčení inženýrských sítí bude sejmuta v určené trase ornice a zemina do hloubky cca 0.5 m, která bude uložena na deponii v místě. Následně do termínu 09/2007 budou probíhat archeologické výzkumy v dotčené lokalitě.