Domů » Zprávy » Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov – čas 9.30 hod

Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov – čas 9.30 hod

Hladina řeky Moravy v úseku mezi Kroměříží a Otrokovicemi se od půlnoci snížila o 15 cm.

Současná výše hladiny v Kroměříži je na kotě 6.95 m s průtokem přibližně 600 m3/s. Stále Morava pod Bělovským jezem, který je otevřený na maximum, vhání proud vody do koryta Mojeny. Tento protiproud tlačí vodu do katastru Tlumačova a vzdouvá hladinu vodních lagun v ul. Sportovní a Dolní a v lokalitě Amerik. Zastavení vlévání Moravy do Mojeny může způsobit jen pokles hladiny řeky Moravy alespoň o 40 cm oproti současnému stavu. Stále je nutno počítat se stoupající hladinou vodních ploch v dotčených lokalitách, byť Morava klesá.
V případě, že občané budou potřebovat pomoc v souvislosti se zatopením sklepních či jiných prostor, tak kontaktujte členy povodňové komise na telefonních číslech 602 503 188 nebo 607 647 696.

Morava žene vodu do koryta Mojeny a vytváří protiproud, který zaplavuje Tlumačov.
Foto dne 31.3.2006, čas 8.30 hod