Domů » Zprávy » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 1. 11. 2023 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

Program:

  1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
  3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 6. 9. 2023 do 1. 11. 2023
  4. Plán investičních akcí na rok 2024
  5. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  6. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  7. OZV o místním poplatku ze psů
  8. Změna č. 2 ÚP Tlumačov – nový termín pro vydání změny
  9. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku p.č. 2669/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě

Různé, diskuse, závěr