Domů » Zprávy » Restaurování sochy Panny Marie na náměstí Komenského

Restaurování sochy Panny Marie na náměstí Komenského

Jak už se v posledních letech stává pravidlem, zařadilo oddělení výstavby a majetku do rozpočtu pro rok 2023 částku na restaurování další z mnoha sakrálních staveb ve vlastnictví obce Tlumačov. Touto stavbou byla socha Panny Marie, která se nachází v parku na náměstí Komenského, kousek od autobusové zastávky.

Realizaci restaurátorského zásahu provedla na základě uzavřené smlouvy o dílo v průběhu měsíců dubna až srpna 2023 paní Pavla Hradilová ze Zlína, se kterou má obec dlouhodobě kladné zkušenosti z předchozích akcí.

V rámci těchto prací bylo provedeno očištění povrchu vápencové sochy Panny Marie, odstranění zbytků nátěrů a opakované zpevnění nehydrofobním přípravkem. U defektů a trhlin na povrchu sochy došlo k jejich vyplnění speciálním tmelem a po jeho vyzrání k opracování brusnými kameny. Železné části byly mechanicky očištěny od koroze, zajištěny protikorozním nátěrem a poté pozlaceny. Několikadílný pískovcový podstavec byl nejprve očištěn suchou a následně mokrou cestou. Následovalo provedení injektáže, vytmelení drobných prasklin a poškozených částí kamene probarveným minerálním tmelem a barevné sjednocení originálu s nově doplněnými částmi pískovce. Na závěr byl podstavec ošetřen vodoodpudivým nátěrem.

Nedílnou součástí dokončeného díla je i restaurátorská zpráva vypracovaná paní Hradilovou. Celková cena za provedení restaurátorských prací na předmětné sakrální památce činila částku ve výši 145.000, – Kč.