Domů » Zprávy » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 7. 9. 2022 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

Program:

 1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
 3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 29. 6. 2022 do 7. 9. 2022
 4. Prodej části pozemku p.č. 72/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1398/21 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 6. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p.č. 2528 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 7. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p.č. 2455/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 9. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 10. Prodej částí pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 11. Skanska a.s. Praha – smlouva o užívání ÚK K lomu
 12. Snížení odvodu z odpisů – p.o. ZŠ Tlumačov

Různé, diskuse, závěr