Domů » Zprávy » Restaurování kříže v lokalitě Slivotín

Restaurování kříže v lokalitě Slivotín

V průběhu měsíců duben až srpen 2022 byla realizována rozsáhlá oprava pískovcového kříže v lokalitě Slivotín, který je ve vlastnictví obce Tlumačov. Restaurátorský zásah byl proveden na základě uzavřené smlouvy o dílo s paní Leonou Foltýnovou z Ostravy, která pro obec Tlumačov v minulých letech již takovéto práce na opravách pískovcových objektů prováděla.

V rámci těchto prací byly z povrchu pískovce mechanicky odstraněny prach a nečistoty, zejména pak mechy. Dále pak byla provedena injektáž a vytmelení drobných prasklin, biosanace pro zamezení růstu mikroflóry, dotmelení poškozených částí kamene probarveným minerálním tmelem, barevné sjednocení originálu s nově doplněnými částmi pískovce, hydrofilní konsolidace povrchu kříže a zvýraznění písma formou jeho zlacení. Zásadní fází opravy bylo doplnění chybějící části vrcholu pískovcového kříže a samotného těla Ježíše Krista, které v minulosti neznámý vandal nevratně poškodil.

V rámci průběhu provádění prací byla pořizována fotodokumentace. Na závěr celé akce byla vypracována restaurátorská zpráva a dílo bylo předáno zástupcům obce. Restaurování, v minulosti velmi poškozené sakrální stavby, bylo plně hrazeno z finančních prostředků schváleného rozpočtu obce na rok 2022 s tím, že celkové náklady za provedené práce činily částku ve výši 130.000,- Kč.