Domů » Zprávy » Tlumačov slaví 880 let

Tlumačov slaví 880 let

V letošním roce si připomene hned několik výročí: uplyne 880 let od první písemné zmínky o Tlumačovu (1141), kdy olomoucký biskup Jindřich Zdík dal sepsat všechny církevní statky na Moravě. Mezi nimi je v této listině uveden název „Na telmacoue“, což znamená, že se jedná o naši obec.
Budova měšťanské školy, dnes stará část základní školy, slouží vzdělávání 110 let (1911).
Nejmasovějším sportovním odvětvím je v naší obci kopaná. Od založení Sportovního klubu Tlumačov uplyne v prosinci 90 let (1931). Stalo se tak za přítomnosti 25 milovníků kopané v hostinci u Brázdilů (u Hlada).
Dále si připomeneme, že před 180 lety projel naší obcí první vlak (17.10.1841) a již 150 let funguje v obci pošta.

Připomínat všechna výročí občanům Tlumačova jsme společně s DDM Sluníčko začali už měsíc před dnem oslav. Připravili jsme soutěž „Znáte historii Tlumačova?“. Pro soutěžící bylo přichystáno 10 otázek vyvěšených na různých místech v obci. Účastníci si měli možnost přečíst zajímavé informace a na základě nich označit odpověď. Z odevzdaných správně vyplněných kartiček bylo 12.6.2021 vylosováno 20 šťastných výherců pěkných cen.

Den oslav prvních dvou výročí, tj. obce a školy, byl stanoven na sobotu 12. června 2021. Program byl bohatý.
Dopoledne proběhla v sále Kulturního a informačního střediska Tlumačov vernisáž výstavy, která se pokouší zachytit život naší obce od dob dávno minulých až po současnost.
V úvodu slavnostního dopoledne krátce pohovořil místostarosta Mgr. Rajmund Huráň o historii, investicích, kulturním a sportovním vyžití, vzdělávání a dalších tématech vážící se k Tlumačovu. (celý proslov Mgr. Rajmunda Huráně naleznete v přiloženém souboru – proslov).
Bylo uděleno Čestné občanství obce Tlumačov panu MUDr. Františku Kelovi.
Program byl zpestřen hrou na flétnu v podání Kláry Šáchové.

Od 13 do 17 hodin byly otevřeny dveře v místní mateřské a základní škole. Ředitelka školy Hana Janoštíková a ředitel školy Mgr. Robert Podlas zhodnotili Den otevřených dveří: „Akce byla z našeho pohledu velmi úspěšná. Školu a školku navštívilo 150 – 200 hostů napříč věkovým spektrem. Největší zastoupení měla skupina bývalých absolventů, kteří jsou ze školy max. 5 let. Na sociálních sítích se dohodli během několika málo hodin. Početnou skupinou byli rodiče s dětmi – předškoláčky a předškoláky, a to nejen místní. Překvapila nás skupina i výrazně starších občanů z Tlumačova a blízkého okolí. Ve škole se nejvíce líbily retrokoutky 1.stupně a tělesné výchovy. Ve školce byli hosté nadšeni prostornou školní zahradou. Návštěvníci chválili vzhled, barevnost a vybavení tříd v obou ústavech vzdělávání. Standardně byla ceněna čistota a upravenost vnitřních prostor. Nakonec jsme byli spokojeni i my, protože naše „sobota ve škole“ měla smysl a velmi pozitivní ohlas.“

Další program oslav pokračoval v parku, v Ulici Sokolská. „Jsme velmi rádi“, píše na svém facebookovém profilu jedna z pořadatelek Bc. Hana Hlobilová, „že spousta z vás slavila výročí Tlumačova s námi. V parku byl pro přítomné připraven velmi pestrý program ve spolupráci KIS Tlumačov a DDM Sluníčko. Spousta atrakcí po celém parku pro děti, mládež i dospělé. Nechyběla jízda na koni nebo povozu, skákací hrad, laser střelnice nebo vystoupení BAMBINOparty.cz. Také proběhl koncert Maxim Turbulenc, při kterém si všichni společně zpívali nebo jen pobrukovali jejich známé písničky. Také se samozřejmě tančilo. Počasí nás chvilkami zlobilo, ale nakonec jak akce začala, nám již přálo a všichni jsme si tento slavnostní den společně pořádně užili. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách akce nebo na jejím průběhu a také děkujeme za krásná přání, které jste Tlumačovu k výročí nakreslili“. Já už jenom dodávám, že celé oslavy ukončila mokrá diskotéka (zase pršelo).

Na závěr si vás dovoluji pozvat na výstavu o Tlumačovu, která je umístěná v sále Kulturního a informačního střediska. Zpřístupněna je do 31.8.2021 každý pracovní den od 8-16 hodin. Na objednání rádi zajistíme prohlídku výstavy mimo provoz KIS.

Všechny fotografie naleznete zde:
https://kistlumacov.rajce.idnes.cz/Oslavy_Tlumacova/ .

Fotografie v galerii – Oslavy Tlumačova