Domů » Zprávy » Oprava objektů vlakového nádraží v Tlumačově.

Oprava objektů vlakového nádraží v Tlumačově.

Správa železnic s.o. v letošním roce zahájí rozsáhlou opravu objektů vlakového osobního nádraží v naší obci.

Dle sdělení Správy železnic s.o. tato akce plně koresponduje s programem postupné rekonstrukce a revitalizace nemovitostí železničních osobních nádraží, jehož cílem je optimalizace osobních nádraží z hlediska jejich budoucího využití a provozních nákladů. Oprava objektů zahrnuje optimalizaci stávající výpravní budovy, přilehlé technologické budovy, veřejného WC a skladu. Část výpravní budovy, ve které se nachází z hygienického hlediska nevhodné bytové jednotky, bude odstraněna. Ve zbývající části výpravní budovy bude zřízen přístřešek pro cestující veřejnost a prostor pro technologii Správy železnic. Dále bude odstraněn objekt veřejného WC a skladu. Na uvolněné ploše, která vznikne demolicí části výpravní budovy, budou vybudovány stavby veřejného zájmu. Vzniknou zde parkovací místa pro osobní automobily a místo pro parkování kol.
Součástí akce je rovněž rozsáhlá oprava staničního sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v hodnotě 70 mil. Kč.