Domů » Zprávy » Čestný občan obce Tlumačov pan MUDr. František Kel

Čestný občan obce Tlumačov pan MUDr. František Kel

V sobotu 12. černa 2021 proběhlo v sále Kulturního a informačního střediska Tlumačov při příležitosti oslav 880. let od první písemné zmínky o Tlumačovu předání Čestného občanství obce Tlumačov MUDr. Františku Kelovi.
Ocenění bylo předáváno starostou obce panem Petrem Horkou, místostarostou Mgr. Rajmundem Huráněm a tajemníkem Ing. Janem Rýdlem.

Zastupitelstvo obce Tlumačov na základě návrhu, který mu byl podán k projednání, rozhodlo na svém zasedání dne 28. 4. 2021 o udělení nejvyššího ocenění v podobě čestného občanství panu MUDr. Františku Kelovi. Ocenění bylo uděleno za dlouholetou, obětavou a vytrvalou činnost v oblasti zdravotnictví, a za celoživotní angažovanost a významný přínos k rozvoji obce.
Pana MUDr. Františka Kela, okresního ordináře pro gastroenterologii, bývalého primáře interního oddělení KNTB Zlín, zastupitele, radního a váženého občana obce Tlumačov, jenž se letos dožívá významného životního jubilea, v krátkosti před samotným aktem udělení občanství, představil tajemník obce Ing. Jan Rýdel:

„MUDr. František Kel se narodil v roce 1941 v Tlumačově. Po maturitě na jedenáctileté střední škole v Otrokovicích vystudoval Fakultu všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1965, po absolvování roční základní vojenské služby, nastoupil jako lékař interního oddělení do OÚNZ Gottwaldov (Okresní ústav národního zdraví), kde se postupem let vypracoval až na pozici primáře oddělení. V roce 1993 si splnil svůj celoživotní sen. Zařídil si ve svém domě soukromou ordinaci a začal pracovat jako ambulantní gastroenterolog.
V průběhu let se MUDr. František Kel stal uznávaným a erudovaným odborníkem ve světě medicíny a jeho působení v tomto oboru daleko přesáhlo rámec naší obce. I při svém profesním vytížení, které věnoval a stále ještě věnuje svým pacientům, z nichž mnozí jsou také občany naší obce, byl stále v úzkém propojení s děním v Tlumačově.
Mnoho let pracoval v sociální komisi v obci Tlumačov. Prostřednictvím Českého svazu červeného kříže přednášel a popularizoval zdravotnická témata pro občany nejen v Tlumačově, ale i v okolních obcích. Od roku 1970 do roku 1992 externě vyučoval odborné předměty na Střední zdravotnické škole ve Zlíně. Byl prvním odborným garantem při zakládání Charity sv. Anežky v Otrokovicích.
Ve volném čase se věnuje chovu poštovních holubů v obci Tlumačov a v Oblastním sdružení Zlín, kde zastával vedoucí pozice. Byl předsedou tří organizačních výborů celostátních výstav poštovních holubů v letech 1976, 1984 a 1991.
V letech 1991 – 1994 a následně od roku 1998 do roku 2018 působil v Zastupitelstvu obce Tlumačov. Aktivně se angažoval nejen jako řadový zastupitel a radní, ale působil také v různých funkcích a výborech. Jeho rady, názory a zkušenosti byly vždy přínosnými momenty, které pozitivně ovlivňovaly rozhodování v zastupitelstvu a potažmo dění v celé obci.
Vážení hosté, závěrem bych chtěl říci, že pan MUDr. František Kel zanechal a stále zanechává za dobu svého působení v Tlumačově, a nejen v Tlumačově nesmazatelnou stopu. Zkušenosti, moudrost a životní nadhled jsou typické pro jeho osobnost a jsou inspirací pro mnohé z nás.“