Domů » Zprávy » Druhý ročník Gulášfestu Tlumačov 2020 aneb soutěž o nejlepší guláš

Druhý ročník Gulášfestu Tlumačov 2020 aneb soutěž o nejlepší guláš

Kulturní a informační středisko Tlumačov pořádá v sobotu 12. září 2020 v obecním parku na ulici Sokolská Druhý ročník Gulášfestu Tlumačov 2020 aneb soutěž o nejlepší guláš.

Do soutěže se mohou přihlásit týmy (maximální počet osob v týmu není omezen, minimum jsou ovšem dva soutěžící na jeden tým), které uvaří guláš dle vlastního receptu. Tým musí mít svůj název a taktéž název chystaného guláše (musí být uvedeno v přihlášce). Hodnotí se nejen kvalita hotového guláše, ale také kultura a profesionalita přípravy, čistota na pracovišti, nazdobení stánku, celková prezentace týmu a doplňkový program (týmy mohou použít doplňkový program dle vlastního uvážení). Uvítáme nejen profesionální přístup při vaření, ale i legraci a recesi.

Povoluje se mít na stánku doplňkový prodej (kromě nealko i alko nápojů – zajišťuje pořadatel).

Účelem soutěže je především užít si příjemné odpoledne a zkusit uvařit ten nejlepší guláš.

Maximální počet týmů, které se mohou přihlásit do soutěže, je 10 (pořadí je stanoveno dle data podání přihlášky). Přihlášky je nutno podat nejpozději do 16. srpna 2020 osobně do Kulturního a informačního střediska, nám. Komenského 170 nebo emailem na vedoucikis@tlumacov.cz Tiskopis přihlášky lze stáhnout z webu obce nebo osobně vyzvednou v KIS Tlumačov.
Přihláška ke stažení: https://www.tlumacov.cz/wp-content/uploads/2021/11/2020_Gulasfest_prihlaska-com.pdf

Soutěžní úkol a podmínky soutěže:
1) uvařit guláš (guláš musí být uvařený v den soutěže a na viditelném místě na stánku musí být uvedeny všechny suroviny, ze kterých je guláš zhotoven, taktéž musí být uvedeno, kde a kdy bylo maso na guláš pořízeno).
2) Soutěžní tým si zajistí vše potřebné k uvaření guláše (sporák, hrnce apod…).
Vaření guláše, vzhledem k podmínkám místa konání, bude probíhat na plynových (propan butanová bomba) sporácích nebo kotlích na dřevo.

Slavnostní zahájení soutěže bude v 8:00 hodin, zúčastní se jej všechny týmy. Do zahájení se nesmí začít vařit guláš. Týmy mohou mít nachystané: nakrájenou cibuli, zeleninu i maso. V případě, že dělají guláš z vývaru, může být předpřipravený i ten. V případě porušení tohoto pravidla bude tým diskvalifikován. Týmy si před zahájením akce mohou taktéž nazdobit stánky, připravit pracoviště a roztopit oheň.

Začátek hodnocení gulášů je 12. 9. 2020 od 14:00 hod. Na tuto hodinu je také stanoven konec přípravy guláše. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni i po dobu přípravy gulášů.

Pořadatel zajistí:
1) stánky pro soutěžící,
2) značené prostory pro soutěžící (příprava stánku bude možná již v pátek 11. 9. 2020),
3) v případě potřeby zajišťuje dřevo na topení pro soutěžící (je nutné nahlásit v přihlášce),
4) odpadkové koše,
5) slavnostní vyhodnocení,
6) posezení pro veřejnost,
7) jednorázové nádobí pro guláš,
8) ceny pro vítěze

Soutěžící zajistí:
1) uklizení prostor po skončení Gulášfestu,
2) všechny správné hygienické návyky tak, aby byla dodržena maximální čistota soutěžících i surovin při přípravě guláše,
3) všechna rizika spojená s přípravou guláše nese soutěžící tým,
4) odměrku na degustační porci,
5) každý tým si zajišťuje pečivo!

Kritéria hodnocení gulášů:
Každý tým je povinen mít připraveno minimálně 130 degustačních porcí (degustační porce je 100 ml + jeden kus masa). Cena degustační porce je 10 Kč + 5 porcí pro porotu!
Maximální hranice množství degustačních porcí není stanovena.
Po prodeji 130 degustačních porcí může každý tým prodávat dále guláš dle vlastních cen.
Každý tým dostane od Obecního úřadu 1100 Kč bez ohledu na to, kolik guláše prodá (je nutné doložit účtenku od nákupu potřebných surovin na guláš).

Budou uděleny 2 ceny:
* Pohár starosty obce za nejlepší guláš
(5členná porota hodnotí anonymně chuť, vůni, vzhled atd.)
* Cena návštěvníků
(kvalita guláše, kultura a profesionalita přípravy, čistota na pracovišti, nazdobení stánku, celková prezentace týmu a doplňkový program).

Návštěvník Gulášfestu, který si zakoupí degustační kartu (cena 100 Kč), má v ceně této karty ochutnávku všech soutěžních gulášů zdarma. Bez degustační karty ovšem nelze hlasovat.
Konec hlasování je stanoven na 18 hod. Následně pokračuje volná zábava.

Dobrou chuť!

Poznámka:
V červnových Tlumačovských novinkách je uvedeno nesprávné datum konání akce.
Gulášfest se koná 12. září 2020.