Domů » Zprávy » Obec Tlumačov podpořila v roce 2018 činnost Linky bezpečí

Obec Tlumačov podpořila v roce 2018 činnost Linky bezpečí

Obec Tlumačov podpořila v roce 2018 činnost Linky bezpečí, z.s. a jako reakce na tuto podporu byl na Obec Tlumačov doručen děkovný dopis, který je přiložen k tomuto článku.

Podpora Linky bezpečí formou finančního daru ve výši 3 000,- Kč, z.s. byla schválena usnesením Rady obce Tlumačov dne 16.5.2018.
Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
Linka bezpečí, z.s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). K naplňování našeho poslání poskytujeme sociální služby krizové pomoci.

Text dopisu: https://www.tlumacov.cz/wp-content/uploads/2021/11/2018-dopis-linka-bezpeci.pdf .