Domů » Zprávy » Kulturní a informační středisko Tlumačov v roce 2017

Kulturní a informační středisko Tlumačov v roce 2017

V roce 2017 proběhly tradiční kulturní akce jako Tlumačovský košt pálenek, Turnaj ve stolním tenise, Obecní ples, Stavění a kácení májky, Pivní slavnosti, Noční pohádkový park, Slavnostní rozsvícení vánočního stromu atd.

V minulém roce se nekonaly dvě velké akce, a to v červnu, kvůli nepříznivému počasí, společná akce s DDM Sluníčko Odpoledne pro celou rodinu. Dále pro malý počet prodaných vstupenek degustace svatomartinských vín při cimbálové muzice Martinské hody. Uskutečnilo se pouze nedělní setkání občanů na náměstíčku.
Naopak na druhou stranu jsme před Velikonocemi vytvořili, za pomoci veřejnosti, velikonoční strom a nově uspořádali ve spolupráci s DDM Sluníčko novou akci Po stopách velikonočního zajíčka.
V měsíci srpnu jsme spolupořádali s fotbalisty Pivní slavnosti, doplněné o setkání heligonkářů.
V září jsme byli pořadateli osmých Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná.
Klub seniorů Tlumačov úspěšně rozvíjí svoji činnost, která svou náplní oslovila i osamělé důchodce, zejména ženy. Senioři se scházejí v prostorách Klubu obce na Zábraní.
Základní umělecká škola Otrokovice, pokračuje v prostorách KIS s výukou hry na hudební nástroje i zpěvu. Počet dětí od minulého roku zůstává na stejném počtu.
Pod hlavičkou KIS probíhá v prostorách DPS cvičení dětské jógy.

Rekonstrukce KONZ a SKZ č.p. 65
Mimo hlavní činnost KIS v roce 2017 proběhlo malování II. patra budovy KIS.
Uskutečnila se rozsáhlá rekonstrukce Klubu obce na Zábraní. Provedení stavebních úprav spočívalo v zateplení fasády objektu, ve výměně stávajících dřevěných oken za nová plastová okna, v rekonstrukci sociálního zařízení – WC mužů a žen, kuchyně, šatny. V navazujících činnostech byla realizována výměna zařízení kuchyně. Jednalo se o kompletní výměnu nové kuchyňské linky včetně instalace v základu standardních vestavných spotřebičů – sporák, digestoř, mikrovlnka, trouba, myčka na nádobí. Zařízení bylo v doplněno samostatnou kombinovanou chladničkou. Bylo zakoupeno nové nádobí ke stolování (talířky, skleničky, příbory atd.) i nové čistící pomůcky. Došlo i k výměně několika kusů židlí, do kuchyňky přibylo nové nádobí a kuchyňské potřeby.
Kapacita klubu je max. 70 míst k sezení. V prostoru šatny byly zhotoveny nové věšáky a police na odkládání oděvů a vestavné skříně na uložení úklidových pomůcek.
Vzhledem k rekonstrukci byl vyhotoven nový Provozní řád klubu a byly stanoveny a radou obce schváleny částky za pronájem klubu: 2.000,- Kč za 3 dny (72 hodin) nebo 1.000,- Kč za 1 pracovní den (24 hodin).
Současně s rekonstrukcí Klubu obce na Zábraní probíhala celková oprava budovy č.p. 65, na náměstí Komenského, kterou také spravuje KIS. Práce mají být dokončeny v druhé polovině roku 2018.

Tlumačovské novinky a webové stránky
Během roku byly vydány 4 čísla TN. Redakční rada měla 8 jednání. Snahou redakční rady je udržet kvalitu, aktuálnost, objektivnost a informovanost občanů o dění a životě v obci. Všechny čísla TN vyšly v rozsahu 16-ti stran.
TN vycházely v nákladu 1 000 ks. Navýšení nákladu téměř o polovinu došlo v důsledku toho, že si novinky lidé už nekupují, ale jsou jim distribuovány do poštovních schránek zdarma.

KIS spolupracuje se správcem web stránek obce – tajemníkem.

Tlumačovské kroje a kronika obce
O tlumačovské kroje se stará kulturní pracovnice. V roce 2017 byly kroje půjčovány zdarma občanům Tlumačova k prezentaci obce a za úhradu okolním obcím na kulturní či jiné akce. Průběžně jsou kroje opravovány.
Historie Tlumačova je nepřetržitě zaznamenávána do kroniky kronikářkou obce. Jsou i archivovány fotografie z dění v obci a novinové články o Tlumačovu.

Knihovna
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017 je 8 520 ks knih. Nejvíce zastoupena je krásná literatura. V roce 2017 bylo 111 registrovaných čtenářů, z toho 36 dětí.
Knihovnu v loňském roce navštívilo celkem 1 874 občanů, z toho 23 využilo veřejný internet a 211 návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Webové stránky knihovny navštívilo 587 jednotlivců. Celkem bylo zapůjčeno 2 037 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 60. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 194. Celkem tedy 2 291 titulů knihovny. Třikrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína.
Každoročně vyřazujeme staré a poškozené knihy a nahrazujeme je novými. V roce 2017 bylo zakoupeno celkem 180 nových knih. Seznam najdete na webových stránkách knihovny. Pokud čtenář nenajde v našem katalogu požadovanou knihu, je možnost přes naši knihovnu si ji objednat z knihovny ve Zlíně.
Knihovnu průběžně navštívili žáci z prvního i druhého stupně. V dubnu nesměla chybět již tradiční Noc s Andersenem. Na konci školního roku jsme pasovali děti z první třídy na Malé čtenáře. Cestovatel Jiří Mára nám tentokrát vyprávěl o Barmě a Vietnamu. Nesměl chybět lampionový průvod s promítáním pohádky.