Domů » Zprávy » Setkání pedagogických pracovníků s představiteli obce

Setkání pedagogických pracovníků s představiteli obce

V pátek 24. března 2017 se v obřadní síni obce Tlumačov uskutečnilo setkání starosty obce pana P. Horky a místostarosty obce pana Mgr. R. Huráně s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení, které v obci pracují s dětmi a mládeží a vykonávají zde vzdělávací, výchovnou a volnočasovou činnost.

Pozvání přijali pracovníci Základní školy Tlumačov p.o., Mateřské školy Tlumačov p.o., Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice – odloučené pracoviště Tlumačov a Základní umělecké školy Otrokovice, která zajišťuje v naší obci výuku na hudební nástroje a výuku zpěvu.
Starosta i místostarosta obce ve svých projevech u příležitosti připomenutí si dne 28. března – Dne učitelů, poděkovali všem přítomným pedagogickým pracovníkům za jejich náročnou, obětavou a svědomitou každodenní práci s dětmi. Poděkovali i ředitelkám MŠ, DDM, ZUŠ a řediteli ZŠ a jejich pracovníkům za výsledky, kterých dosahují se svými svěřenci ve výuce i při reprezentaci jednotlivých zařízení i obce na místní, regionální a často i na republikové úrovni. Z úst představitelů obce zazněla i slova, která potvrzovala tradiční a dlouho trvající podporu obce Tlumačov všem vzdělávacím a výchovným institucím v obci Tlumačov.
V oficiální části tohoto setkání vystoupili se svými příspěvky a zkušenostmi i jednotliví ředitelé škol a zařízení. V závěru v přátelské atmosféře došlo k neformální diskusi na témata související s problematikou školství, výchovy, pedagogické činnosti v praxi, zkušenostmi s realizací projektů ve školách, zabezpečením dostatku finančních prostředků na podporu školních i mimoškolních aktivit, atd.