Domů » Zprávy » Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2017 a Studii dopravy v obci

Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2017 a Studii dopravy v obci

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém 15. řádném zasedání dne 14.12.2016 schválilo mimo jiné i dva zásadní dokumenty – Rozpočet obce na rok 2017 a Studii dopravy v obci Tlumačov.

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný s příjmovou a výdajovou částkou ve výši 43 800 000, Kč. Ve výdajové části rozpočtu jsou zahrnuty finance na plánované investiční akce pro rok 2017, jejichž realizace se bude odvíjet od aktuálního stavu financí a také s ohledem na možnosti čerpání dotačních titulů. Právě v souvislosti s dotačními tituly zastupitelstvo schválilo zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy objektu č.p.65, náměstí Komenského, Tlumačov“ (bývalá budova KZ vedle KIS) z programu IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ dle vyhlášené 57. výzvy MMR ČR.
Dalším důležitým dokumentem, který zastupitelstvo na svém letošním posledním jednání schválilo, je Studie dopravy v obci Tlumačov. Tento koncepční dokument byl zpracován s ohledem na vývoj dopravy v obci včetně návrhu řešení budování nových nebo úprav stávajících místních komunikací, pozemních komunikací a parkování v obci Tlumačov. Obecní úřad bude v souladu s tímto dokumentem postupovat při zadávání projekčních prací stavebních úprav, rekonstrukcí nebo zřizování nových pozemních komunikací. Dopravní studie je k nahlédnutí i na webových stránkách obce.
Studie dopravy v obci Tlumačov – Obec Tlumačov.