Domů » Zprávy » Ulicí Nádražní po novém chodníku

Ulicí Nádražní po novém chodníku

Na sklonku loňského roku byla zástupci obce Tlumačov převzata do užívání a zároveň MÚ Otrokovice, odborem dopravně-správním, zkolaudována nově opravená část chodníku v ulici Nádražní o celkové délce 302 m. Jednalo se o jednu z plánovaných investičních akcí obce v roce 2016.

Rekonstrukci chodníku v úseku mezi ul. Dolní a železniční stanicí Tlumačov, realizovala firma Porr a.s. Praha, odštěpný závod Morava, která byla vybrána a schválena Radou obce Tlumačov na základě vyhlášeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní, Tlumačov“. Celková cena realizovaného díla, včetně projektové dokumentace pro ohlášení stavby, správního poplatku a geodetického zaměření, činila 1.004.031,- Kč s DPH. Veškeré náklady na tuto stavbu byly plně kryty z rozpočtu obce Tlumačov schváleného pro rok 2016.

Rekonstrukce chodníku přispěje ke zlepšení komfortu při pohybu chodců v centru obce a usnadní chůzi zejména starším občanům na této frekventované komunikaci.