Domů » Zprávy » Reprezentační ples Obce Tlumačov

Reprezentační ples Obce Tlumačov

Po pětileté odmlce pořádala Obce Tlumačov Reprezentační ples. Ples se konal 26. ledna 2013 v Otrokovické besedě. Pro obec jej zajišťovaly pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov.

Ples byl zahájen starostou obce Ing. Antonínem Jonáškem a Renátou Nelešovskou, vedoucí KIS Tlumačov. O předtančení se postarala mládež z kroužku aerobiku při DDM Sluníčko, pracoviště Tlumačov pod vedením p. Hany Hlobilové. Skladba pod názvem „Klavírní etuda“ měla velký úspěch.
K tanci hrála skupina „Tydliboys band“ s výbornou zpěvačkou Janou Mrazíkovou. Repertoár hudby byl rozmanitý, takže si každý přišel na své a taneční parket byl neustále plný. Po celou dobu bylo k dispozici bohaté občerstvení, připravené na profesionální úrovni chropyňskou firmou.
Poděkování patří všem firmám, živnostníkům, organizacím i jednotlivcům za věcné dary do tomboly. Všem, kteří vyhráli jakoukoliv cenu, blahopřejeme.
Letos se ples obce poprvé uskutečnil mimo Tlumačov. Velký sál v Otrokovické besedě je velmi kulturním a reprezentačním prostorem ke konání společenských akcí, ke kterým se řadí i plesy. Ti, kteří na Reprezentační ples Obce Tlumačov přišli či přijeli (byla zajištěna zdarma autobusová doprava), jistě nelitovali. Jejich spokojenost nás těšila.
Přípravě plesu, jeho „hladkému“ průběhu, se organizátorky věnovaly na 100%. Proto trošku zamrzí malá účast – nezájem – občanů o kvalitní kulturní akci.

Fotografie v galerii – Reprezentační ples Obce Tlumačov