Domů » Zprávy » Čtenářský milionář a jiné aktivity knihovny

Čtenářský milionář a jiné aktivity knihovny

Na konci roku 2011 uspořádala místní knihovna pro žáky 8. a 9. třídy Základní školy v Tlumačově knihovnickou soutěž „ Čtenářský milionář“.

Soutěž spočívala v otázkách, na které měly děti správně odpovědět ze tří daných možností (např. Co bylo nejdražší věcí Honzíka z knihy Bohumila Říhy Honzíkova cesta? Možnosti: a) autíčko na klíček, b) duhová kulička, c) rybářský prut). Děti dostaly kartičky s písmeny a, b, c a z možností měly vytáhnout tu správnou. V tomto případě odpověď zněla duhová kulička. Udivilo nás, jak malé znalosti mají žáci v klasických pohádkách. Největším překvapením pro nás bylo, když se jedna žačka zeptala „Kdo byla Maková panenka?“
Přece jen jsme se „dohráli“ k vítězi. Z deváté třídy si nejlépe vedla Bára Juráňová a z osmé třídy to byla Tereza Vyoralová. Holky si zasloužily diplom a malý dárek.
Po celý rok v knihovně byla vyhlášená soutěž „Knihometr“. Poctivě jsme měřili čtenářům půjčené knížky (hřbety knih). Vítězem se jednoznačně stala paní Dana Bilavčíková, které jsme za celý rok 2011 naměřili neuvěřitelných 353 cm. Hned za ní se umístila paní Kudličková Jarmila.
Z dětských čtenářů nejvíce centimetrů nasbírala žákyně šestého ročníku základní školy v Tlumačově Nikola Podešvová (65 cm) a o jeden centimetr za ní skončila její spolužačka Nikoleta Fajkusová. Za prvenství vítězům darujeme na památku knihu.
A teď trochu statistiky: V roce 2011 máme registrovaných 135 dospělých čtenářů a 42 dětských. Knihovnu navštívilo 1 099 čtenářů, 159 z vás využilo internetové služby, kulturních akcí pořádané knihovnou se zúčastnilo 787 lidí, on-line služeb využilo a do online katalogu tak nahlédlo 559 jednotlivců. Celkový počet návštěvníků knihovny je 2 604.
Celkem bylo zapůjčeno 2 363 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 816 a 384 časopisů. Celkem tedy 3 563 titulů z naší knihovny. Uspořádali jsme celkem 13 besed a ostatních akcí.
V novém roce pro vás chystáme již tradiční besedu se spisovatelem a cestovatelem Jiřím Márou, pro děti Noc s Andersenem a setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Dále budeme v červnu pasovat prvňáčky na „Malé čtenáře“ a chystáme i burzu vyřazených knih. Každý rok se zapojujeme do projektu „Celé Česko čte dětem“, kde svými výkresy přispívají děti ze školní družiny.