Domů » Zprávy » Mezinárodní výzkum dospělých – Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC)

Mezinárodní výzkum dospělých – Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC)

Obec Tlumačov byla vybrána ke sběru dat projektu „Mezinárodní výzkum dospělých – Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC)“, který iniciovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se tohoto projektu zúčastní spolu s dalšími 24 zeměmi světa.

Výzkum je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu dospělých ve věku 16-65 let a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i pracovním životě. Realizace projektu bude probíhat souladu s platnou legislativou a budou dodrženy všechny standardy vědeckého výzkumu. V první řadě bude zajištěna ochrana dat a všechny údaje, které PIAAC získá, budou uchovány jako přísně důvěrné a budou využity pouze k účelu výzkumu. Další informace k projektu naleznete na adrese www.piaac.cz.

V souvislosti s tímto výzkumem bude naši obec v období září 2011 až březen 2012 navštěvovat vyškolený pracovník – tazatel realizačního týmu PIAAC. Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast ve výzkumu, je zcela náhodný a je důležité, aby se lidé, kteří budou osloveni, výzkumu zúčastnili, neboť každý oslovený občan zastupuje tisíce dalších dospělých po celé ČR a dle pravidel výzkumu nemůže být nikým nahrazen.