Domů » Zprávy » Advent, Vánoce a nový rok 2011

Advent, Vánoce a nový rok 2011

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, čas je velmi neúprosný a mnozí jsme zjistili, že letošní advent má již větší část za sebou a do Vánoc toho času už moc nezbývá. Den se sice ještě zkracuje a to až do 21. prosince, kdy nastane slunovrat, ale díky rozžatým svícím na adventním věnci nám toho světla v našich domovech přibývá s každou adventní nedělí.

Prožít tuto dobu jako dobu očekávání a nadějí není v dnešní hektické době nijak snadné. Obchody, především pak ty velké nás vtahují, ať již chceme či ne do svých marketingových akcí a přesvědčují nás o tom, co vše nám nesmí chybět pod vánočním stromečkem, či na našem štědrovečerním stole.
V tuto adventní, předvánoční dobu je dobré se zastavit, ohlédnout se jak jsme prožili tento končící se rok. Než zasedneme na Štědrý večer ke stolu, odpusťme si navzájem to, co mezi nás staví hranice. Každý budeme potřebovat sílu v novém roce, abychom ty problémy, které vyvstanou, dokázali moudře a prozíravě řešit.
Vánoce nám dávají naději. Pro křesťany jsou to svátky narození Božího syna, který představuje nový život. Pro všechny jsou pak Vánoce svátky, které mají hluboké kořeny, slaví se od nepaměti a žádný si je nechce nechat vzít. Vždyť někoho obdarovat, potěšit, být se svou rodinou, dětmi, rodiči, přáteli, to jsou chvíle, na které se nezapomíná. Darovat někomu i ten prostý čas, byť se to zdá jednoduché vyžaduje široké a otevřené srdce.
Na tomto místě bych se také krátce zastavil u dalšího vývoje v Tlumačově. Chtěl bych navázat na rozpracované aktivity, které je nutné dotáhnout do konce. Je to: Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa, Realizace úspor energie ZŠ Tlumačov, Revitalizace parku ul. Sokolská. Při tom všem bude nutné zajistit také běžný provoz obce. Určitě se zde projeví můj prvek řešení vzniklých problémů, můj pohled na věc, ale to je vlastní každému z nás.
I když jsem ve funkci starosty poměrně krátce, věřím, že nově zvolené zastupitelstvo, ale i rada obce bude ctít týmového ducha. Spolupráce je to, co nás posouvá dál, co nám umožňuje řešit problémy a požadavky občanů k obecné spokojenosti. Věřím také v dobrou spolupráci celého obecního úřadu a všech jeho pracovníků, ti totiž zajišťují, aby se usnesení přijatá radou obce či zastupitelstvem obce změnila ve skutečnost a nabyla reálných podob.
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, přeji vám poklidný zbytek adventní doby, radostné Vánoce, ať každý najdeme pod vánočním stromečkem dárky, které nás nejen potěší, ale díky nimž si budeme opět o něco blíž. Do nového roku 2011 vám všem přeji naději, optimismus, ale i pevné zdraví a vše dobré.

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce