Domů » Zprávy » Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Tradiční „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ proběhlo v naší obci i letos. Tentokráte v pátek 26. listopadu 2010 u KIS Tlumačov. Přiblížili jsme se tak s občany obce k pravé vánoční atmosféře.

Od 16:45 hod. jsme se zaposlouchali do vánoční hudby v podání žesťového tria z kroměřížské konzervatoře. V 17 hodin přivítala všechny přítomné vedoucí KIS Renáta Nelešovská a poté předala slovo starostovi obce Ing. Antonínu Jonáškovi, který pronesl vánoční proslov a přání k blížícím se svátkům vánočním.
Krátký kulturní program si pro nás připravily děti z MŠ Tlumačov, z MŠ Klubíčko a ze ZŠ Tlumačov. Po básničkách, písničkách a koledách už nic nebránilo tomu, aby se rozzářil vánoční strom, pod kterým je již druhým rokem tlumačovský betlém. Nakonec už zbývalo jen odpálit očekávaný ohňostroj. Malé překvapení vzlétlo následovně a to v podobě thajských lucerniček štěstí.
Místní hasiči se postarali o zahřátí, ať už svařeným vínem, čajem či rumem. Ve staré budově KIS se uskutečnil Den otevřených dveří kroužku železničních modelářů při DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov pod vedením Pavla Baďury. Občané obdivovali roční usilovnou práci modelářů a děti i dospělí se přenesli do světa mašinek a vláčků. Modeláři také přichystali občerstvení v podobě vaflí a kávy. Děti dostaly, tak jako každý rok, drobné sladkosti od Mikuláše s čertem a andělem.
Od 16 hod. byla zpřístupněna výstava dřevěných plastik pana Otakara Jakubčíka. Autor byl také osobně u výstavy přítomen.
Velké poděkování za přípravu celé akce patří pracovníkům údržby Obecního úřadu.
Pracovnice Kulturního a informačního střediska vám přejí krásné a šťastné Vánoce. Ať radost a světlo prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny dny nového roku 2011.

Fotografie v galerii – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu