Domů » Zprávy » Zprovoznění R55

Zprovoznění R55

V pátek dne 3.12.2010 ve 12,45 hod. byly za účasti premiéra ČR pana Petra Nečase, ministra dopravy Víta Bárty, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a dalších významných hostů, slavnostním přestřižení pásky uvedeny do provozu stavby napojující krajské město Zlín na dálniční síť České republiky.

Jednalo se o zprovoznění nových 5 km úseku dálnice D1 od Kroměříže po Hulín (vybudovaných sdružením dodavatelů – SKANSKA a.s., Metrostav a.s., M-silnice a.s. a další) a 13,5 km rychlostní komunikace R 55 v úseku Skalka – Hulín (vybudovaných sdružením dodavatelů – EUROVIA CS a.s., PSVS a.s., Strabag a.s., OHL-ŽS a.s. a další), který navazuje na stávající severovýchodní obchvat města Otrokovic.

Významným spojovacím prvkem mezi dálnicí D1 a rychlostní komunikací R 55 je takzvaná „Moravská křižovatka“. Jedná se o stavbu mimoúrovňového křížení komunikací vyššího dopravního řádu (D1, R55 a R49), na kterou bude dále napojeno pokračování úseku D1 ve směru Hulín – Říkovice (dokončení v létě 2011) a rychlostní komunikace R 49 Hulín – Fryšták – hranice SK (v současné době probíhají přípravné práce ve formě přeložek inženýrských sítí).

Zprovozněním výše uvedených v regionu významných úseků komunikací dálničního typu do provozu nastává zlom v přesměrování podstatné části dopravních prostředků z obcí Tlumačov, Záhlinice a Hulín, které protíná silnice I.tř. I/55, na tyto nově vybudované komunikace. Proto všichni doufáme v pokles dopravy a ve zlepšení životního prostředí v obci. Zejména obyvatelé, kteří žijí v těsné blízkosti silnice I/55, ocení tuto změnu.