Domů » Zprávy » Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná zvládli tlumačovští občané na výbornou

Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná zvládli tlumačovští občané na výbornou

V pátek 10. září 2010 v 9 hodin byly zahájeny v Hulíně první Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná. Senioři z Hulína, Chropyně, Tlumačova a Kvasic přijeli do Kulturního klubu Hulín změřit své síly v 8 soutěžních disciplínách.

Naši senioři reprezentovali obec Tlumačov na výbornou. Druhé tlumačovské družstvo obsadilo s rozdílem 2 bodů od stupně nejvyššího nádherné 2. místo a první družstvo skončilo těsně pod „bednou“.
Hry se měly původně konat v květnu 2010 (nápis na tričkách), ale musely být zrušeny z důvodu povodní v členských obcích. Nový termín byl stanoven na září.
Po slavnostním zahájení se za doprovodu mažoretek Kontrasty Hulín a zdravicích čelních představitelů členských měst a obcí Mikroregionu Jižní Haná soutěžící odebrali na stanoviště jednotlivých disciplín. V každém družstvu bylo pět seniorů, ale soutěžili vždy jen čtyři z nich. Za Tlumačov soutěžili: Tlumačov I.: Marie Kopřivová, Marie Machálková, Jaroslav Němec, Helena Němcová, Jaroslav Pospíšil. Tlumačov II.: Jiřina Ševelová, Dagmar Dokoupilová, Josef Sehnal, Zdenka Kryštofová, Marie Nováková. Disciplíny byly různorodé: štafetové škrábání brambor, shazování plechovek tenisákem, vytahování čísel z pytle, slalom s míčkem na lžičce, hod na dálku oštěpem, trefa míčku lahví na provázku do branky, házení kroužku na pevnou tyč a kop na malou branku kopacím míčem. Nikdo nečekal od seniorů velké sportovní výkony. Organizátorům šlo hlavně o to, aby se všichni dobře bavili.
Naši borci, aniž by nějak zvláště trénovali, podali mnohdy velkolepé výkony. Například slalom s míčkem na lžičce zvládlo první družstvo v neuvěřitelném čase 57 sekund, druhé družstvo mělo nejlepší mušku při trefování míčku lahví na provázku do branky a spolu s kvasickým bylo nejlepší ve vytahování čísel z pytle. Disciplína spočívala v tom, že během 2 minut vytahovali soutěžící postupně čísla v řadě po sobě od 0 do 9. Započítával se počet správně zařazených čísel. Tlumačáci z max. 40 čísel „vytáhli“ správně 33.
Zhruba v 11 hodin měla všechna družstva disciplíny úspěšně za sebou a nastal čas počítání bodů pro hlavního rozhodčího. Tím byl pan Ing. Petr Večeřa, místostarosta Chropyně. Ten společně s RNDr. Ladislavem Zavadilem a paní Jiřinou Floriánovou z Odboru školství a sociálních věcí v Hulíně, paní Libuší Staňkovou, zastupitelkou Kvasic a paní Renátou Nelešovskou, vedoucí KIS Tlumačov, tvořil tzv. přípravný výbor.
Aby nebyla soutěžícím a divákům dlouhá chvíle, přichystaly si pro ně jednotlivé obce a města kulturní vystoupení. Za Tlumačov zazpíval pan Motal, zahráli chropynští harmonikáři, Hulín reprezentovaly svými tanečky starší mažoretky a z Kvasic vystoupily s krátkým pásmem děti ze ŠD Základní školy Kvasice a ženy sokolky zatančily coutry tanec.
V 12:30 hod. nastal čas vyhlášení výsledků. Předseda svazku obcí a měst Mikroregionu Jižní Haná a zároveň starosta Tlumačova, Ing. Jaroslav Ševela, předal nejdříve ceny 10 šťastným vylosovaným v diváckém vědomostním kvizu. Testu znalostí o Chropyni, Hulínu, Kvasicích a Tlumačovu se zúčastnilo celkem 92 seniorů, 30 z nich odpovědělo správně.
Pak se už konečně všichni soutěžící dozvěděli své umístění. Radost tlumačovských seniorů byla velká, když přebírali od svého starosty medaile a drobné dárky. Chci poděkovat za nás všechny tlumačovským seniorům za výbornou reprezentaci obce. Jsme hrdi na vaše výsledky.
Pak už hrála k dobré náladě, zpěvu a tanci dechová hudba Hulíňané a v 16 hodin, kdy byly Hry seniorů ukončeny, se nechtělo nikomu jet domů. Je jen škoda, že do Hulína nepřijelo z Tlumačova více diváků z řad veřejnosti. Doprava byla zdarma, ceny občerstvení lidové a nálada přátelská. Tak možná za rok….
Fotografie na CD (zdarma) a video na DVD z akce si můžete do 17. 10. 2010 objednat v KIS Tlumačov.


Výsledky:
1. Kvasice II. 47 bodů (max. 64 bodů)
2. Tlumačov II. 45 bodů
3. Kvasice I. 42 bodů
4. Tlumačov I. 37 bodů
5. Hulín II. 35 bodů
6. – 7. Chropyně I., II. 34 bodů
8. Hulín I. 29 bodů

Fotografie v galerii – Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná