Domů » Zprávy » Závěr roku 2005

Závěr roku 2005

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci internetových stránek obce Tlumačov,
nezadržitelným krokem se blíží konec letošního roku a s ním bývá spojené i bilancování uplynulého období. Tak, jak rok 2004 jsem si dovolil nazvat rokem změn a rozvoje, tak si troufám označit rok 2005 – rokem zaměřeným na mládež a rozvoj obce.

Toto tvrzení můžu doložit několika zásadními událostmi, které v dlouhodobém horizontu mohou zajistit podmínky pro rozvoj naší obce:

  • finanční podpora z fondů EU a státního rozpočtu v celkové výši 11,5 mil. Kč na realizaci rekonstrukce bývalé MŠ nám. Komenského na Regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum mikroregionu Jižní Haná,
  • provedení druhé etapy rekonstrukce a stavebních úprav v rámci objektu MŠ U Trojice, kterou od minulého roku využívají děti se specifickými potřebami,
  • vybudování multifunkčního hřiště o rozměrech 42 x 22 m s umělým povrchem v areálu ZŠ,
  • realizace dětského koutku pro nejmenší děti v ul. Sokolská
  • schválení změny č.6 Územního plánu obce Tlumačov, která mimo jiné řeší vytvoření 36 ha plochy pro podnikání a průmysl v lokalitě Slivotín a v lokalitě u cementárny určuje využití pozemků o výměře 1 ha pro stavbu devíti rodinných domů. V této lokalitě jsou již provedeny inženýrské sítě – vodovod a kanalizace.
Vše co se dělá v rámci obce – to se dělá především pro lidi – pro občany obce. Jsem hluboce přesvědčen, že jedinec mnoho nezmůže a vždy záleží na kvalitní práci celého týmu, souboru či skupiny. V tomto duchu bych chtěl v souvislosti se závěrem letošního roku poděkovat pracovníkům obecního úřadu, členům zastupitelstva a rady obce za odvedenou práci.

Všem občanům přeji klidné prožití svátků vánočních a v novém roce 2006 hodně zdraví a osobní pohody.

V Tlumačově, prosinec 2005