Domů » Zprávy » SpMŠ Klubíčko Tlumačov – Jak to vidíme

SpMŠ Klubíčko Tlumačov – Jak to vidíme

„Teprve až společně vysolíme pytlík soli, můžeme zjistit, o čem bude naše soužití!“ Ten pytlík soli měl prý váhu asi padesát kilo a přísloví se připomínalo zejména tehdy, kdy do domu přibyl novomanžel či novomanželka.

I my jsme s Tlumačovskými už „vysolili pytlík soli“ a cítíme se být oprávněni k vyslovení názoru jak to soužití vidíme. V Tlumačově působíme už celý rok a za tuto dobu jsme se docela zabydleli. Sice i za provozu ještě stále budujeme a stavíme, ale to zlepšování nám má ještě dále prospět.


Takže – jak se nám tu bydlí?
Ze spolupráce se zástupci Obce Tlumačov a jejím vedením, zastoupeným starostou panem ing. J. Ševelou jsme získali velmi dobrou zkušenost. Vážíme si toho, že nám byl umožněn pronájem této budovy, že obec obstarala prostředky na rekonstrukci, zajistila provedení prací a umožnila uzpůsobit si prostory podle našich specifických potřeb. Oceňujeme, že spolupráce ve věcech dokončení úprav objektu dále trvá. V této době začínáme s přípravou III. etapy rekonstrukce, provedena bude v roce 2006 a tentokrát to budou stavební úpravy zahrady.
Moc spokojení jsme s kvalitou jídla ze školní jídelny základní školy, která je dodavatelem jídla pro děti a zaměstnance naší školy. Kamarádíme se s mateřskou a základní školou v Tlumačově a Domem dětí Sluníčko. V naší škole pracují výborné tety Romana a Evička z Tlumačova. A v roce 2005 našlo do naší školy cestu osm dětí z Tlumačova. Přestože jsme ve školním roce 2004/2005 stěhovali školu mezi obcemi Otrokovice a Tlumačov, zachovali jsme si důvěru rodin docházejících dětí, což lze vidět podle toho, že po dobu minulého školního roku byla kapacita školy trvale naplněna. Poněvadž stav naplněnosti stále trvá, je od 1.1.2006 schváleno navýšení kapacity školy o dalších 10 míst. Jsme rádi, že tak budeme moci do naší školy přijímat další děti, které potřebují speciální péči.
Při různých příležitostech se přesvědčujeme, že ani my nejsme Tlumačovským lhostejní. To bylo vidět například o Dnu otevřených dveří v říjnu tohoto roku, kdy se s opravdovým zájmem k nám do školy přišlo podívat hodně občanů z Tlumačova. Za dobu jednoho roku jsme tedy stačili navázat spoustu pěkných vztahů nejen s rodinami tlumačovských dětí, které k nám do školy docházejí. Že jsme se opravdu „vsákli“ poznáváme podle toho, že letos do naší školky přišel za dětmi s nadílkou opravdový tlumačovský Mikuláš!
Rádi se stáváme součástí Tlumačova, zdejším dětem chceme přinášet prospěch, svou dobrou prací se budeme snažit dělat čest také obci. Ke jménu své školy připojujeme rádi nejen přívlastek „U Trojice 336“, ale také další slovo „TLUMAČOV“.

Díky Vám všem za pěkné přijetí.