Domů » Zprávy » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 6. 12. 2023 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

Program:

  1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
  3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od od 1.11. 2023 do 6.12. 2023
  4. Rozpočet obce na rok 2024
  5. Termíny zasedání orgánů obce na I. pololetí 2024

Různé, diskuse, závěr