Domů » Zprávy » Hlášení MR

Hlášení MR

Kulturní a informační středisko pořádá ve středu 22.11.2023 cestovatelskou přednášku: Anglie, Skotsko a Wales. Začátek je v 17:00 hod v sále KIS. Cestovatelé Alena a Jirka Márovi vám představí to nejzajímavější ze svých výprav do Velké Británie. Promítané fotografie a videoukázky doprovodí humorný i dramatický komentář.

Upozorňujeme občany, že v termínu od 1.12. do 5.12. 2023 bude z důvodu provádění demolice části objektu výpravní budovy v železniční stanici zcela uzavřen podchod a ostrovní nástupiště. Během realizace demoličních prací bude pro cestující veřejnost k nástupu do vlakových souprav zastavujících ve stanici Tlumačov umožněn přístup pouze k nástupišti před výpravní budovou přes vyznačené přechody. Žádáme proto všechny občany, aby při nezbytně nutném pohybu v okolí stavby ve výše uvedeném termínu dbali pokynů stavby a současně zvýšili svou opatrnost. Děkujeme za pochopení.

KIS Tlumačov pořádá Mikuláše na zavolání. Rodiče, kteří mají zájem o návštěvu Mikuláše pro své děti, nahlaste osobně, telefonicky nebo emailem kis@tlumacov.cz adresu svého bydliště a vaše telefonní číslo. Začátek pochůzky bude 5.12.2023 od 16:00 hod a konec ve 21:00 hod. Hodiny návštěv určujeme my, podle trasy. Adresy hlaste nejpozději do 30.11.2023. Bližší informace na tel. 606 327 300 nebo osobně v KIS.