Domů » Zprávy » Hlášení MR

Hlášení MR

Upozorňujeme občany, že v termínu od 1.12. do 5.12. 2023 bude z důvodu provádění demolice části objektu výpravní budovy v železniční stanici zcela uzavřen podchod a ostrovní nástupiště. Během realizace demoličních prací bude pro cestující veřejnost k nástupu do vlakových souprav zastavujících ve stanici Tlumačov umožněn přístup pouze k nástupišti před výpravní budovou přes vyznačené přechody. Žádáme proto všechny občany, aby při nezbytně nutném pohybu v okolí stavby ve výše uvedeném termínu dbali pokynů stavby a současně zvýšili svou opatrnost. Děkujeme za pochopení.

KIS Tlumačov pořádá Mikuláše na zavolání. Rodiče, kteří mají zájem o návštěvu Mikuláše pro své děti, nahlaste osobně, telefonicky nebo emailem kis@tlumacov.cz adresu svého bydliště a vaše telefonní číslo. Začátek pochůzky bude 5.12.2023 od 16:00 hod a konec ve 21:00 hod. Hodiny návštěv určujeme my, podle trasy. Adresy hlaste nejpozději do 30.11.2023. Bližší informace na tel. 606 327 300 nebo osobně v KIS.

Stále nabízíme zdarma stolní 14denní kalendář Obce Tlumačov. Vyzvednout si jej můžete v Kulturním a informačním středisku a na Obecním úřadě.

MŠ Tlumačov ve spolupráci s organizací Šance při dětském hematoonkologickém oddělení v Olomouci pořádá už několik let prodej vánočních růží. Růže můžete objednávat u svých třídních učitelek ve třídách MŠ nebo telefonicky na čísle 577 929 041 nejpozději do pondělí 20.11.2023. O termínu výdeje vás budeme informovat. Cena vánoční růže: malá 60 Kč a velká 120 Kč, barva červená nebo bílá.

Studénka Drůbež bude ve středu 15.11.2023 v době od 14:00 do 14:15 hod a ve čtvrtek 16.11.2023 v době od 9:30 do 9:45 hod prodávat na parkovišti u sokolovny: kuřice různých barev, chovné kohouty, brambory na uskladnění červené a žluté, cibuli, česnek sadbový i konzumní, zelí krouhané, zelí hlávkové, řepu, krmné směsi a vitamíny.