Domů » Zprávy » Hlášení MR

Hlášení MR

DDM Sluníčko ve spolupráci s KIS pořádá v sobotu 11.11.2023 Lampionový průvod. Začátek je v 17:00 hod u KIS. Čeká vás průvod s hudebním doprovodem, drobné občerstvení a od 19:00 hod písečná animace. V době od 19:00 do 20:00 hod bude otevřená dětská herna. Veškeré aktivity jsou zdarma.

KIS a Římskokatolická farnost vás srdečně zvou v neděli 12.11.2023 na Martinské hody. V 9:00 hod sváteční mše svatá v kostele sv. Martina a od 10:00 do 11:00 hod přátelské setkání na náměstíčku s mužským pěveckým sborem Hlahol.

Upozorňujeme občany, že v termínu od 1.12. do 5.12. 2023 bude z důvodu provádění demolice části objektu výpravní budovy v železniční stanici zcela uzavřen podchod a ostrovní nástupiště. Během realizace demoličních prací bude pro cestující veřejnost k nástupu do vlakových souprav zastavujících ve stanici Tlumačov umožněn přístup pouze k nástupišti před výpravní budovou přes vyznačené přechody. Žádáme proto všechny občany, aby při nezbytně nutném pohybu v okolí stavby ve výše uvedeném termínu dbali pokynů stavby a současně zvýšili svou opatrnost. Děkujeme za pochopení.

KIS Tlumačov pořádá Mikuláše na zavolání. Rodiče, kteří mají zájem o návštěvu Mikuláše pro své děti, nahlaste osobně, telefonicky nebo emailem kis@tlumacov.cz adresu svého bydliště a vaše telefonní číslo. Začátek pochůzky bude 5.12.2023 od 16:00 hod a konec ve 21:00 hod. Hodiny návštěv určujeme my, podle trasy. Adresy hlaste nejpozději do 30.11.2023. Bližší informace na tel. 606 327 300 nebo osobně v KIS.