Domů » Zprávy » STG Workout odpoledne v Tlumačově

STG Workout odpoledne v Tlumačově

V sobotu 12.8.2023 se v Tlumačově na ulici Sportovní konala akce Workout odpoledne, která navazovala na tradiční Spartan Workout Tour pořádaný pod hlavičkou Spartan Czech Republic. Tato akce byla pod vedením dvou skupin STG (Spartan Training Group) a to konkrétně STG Kroměříž a STG Zlín. Vzhledem k tomu, že Tlumačov je na rozmezí těchto dvou skupin, a v STG Kroměříž trénuje „tlumačák“, volba místa byla jasná.

Od 12 hodin byla spuštěna registrace jak pro dospělé, tak i pro děti. Dostavilo se několik desítek účastníků. Dospělí byli rozděleni do 3 skupin. První skupina začala se zaměřením na běh, kdy se běžel okruh dlouhý cca 2,7 km, druhá skupina se věnovala cvičení s vlastní vahou tzv. TABATĚ kdy se vždy cvičí určitý druh cviku 20s a po něm následuje 10s pauza. TABATA má vždy 8 opakování. Toto zvládla každá ze skupin celkově 3x a tím si účastníci procvičili všechny části těla. Třetí částí bylo vyzkoušení některých překážek, které musí závodníci závodů Spartan race zdolat. Byly nachystány překážky SILOVÉ (nošení a tahání břemen – Bucket carry, Sandbag carry, Plate drag, Tire flip) BALANČNÍ (Slackline, Balance beam) RUČKOVACÍ (Monkey bar, Multiring) a v neposlední řadě typické pro tyto závody HOD OŠTĚPEM (Spearthrow) A PLAZENÍ POD OSTNATÝM DRÁTEM (Barbedwire crawl). Tyto tři skupiny se postupně vystřídaly, aby nikdo nebyl ošizen o žádnou z příprav na tento druh závodů.

Druhou stejně podstatnou částí byl trénink dětí tzv. SPARTAN KIDS. Děti měly souběžně s dospělými dva druhy přípravy. V první části trenérky s dětmi prošly jednotlivé překážky, které je mohou na závodě typu Spartan Race potkat. Vysvětlily jim, jakým způsobem se tyto překážky zdolávají a děti si je následně vyzkoušely. Nutno podotknout, že měly dá se říci stejné překážky jako dospělí, jen v menším provedení a zároveň přizpůsobené tak, aby se nezranily. Místo ostnatého drátu byl natažen pouze provaz, na oštěpech nebyla špička, ale připevněný tenisák místo hrotu apod. Kromě hodu oštěpem a podlézání „ostnatého drátu“ měly děti překážky jako například STĚNY známé jako (Out – přelez-podlez-proskoč), dětský balanc, přenášení břemen aj. Překážek bylo přichystáno hodně, takže tato část jim zabrala opravdu mnoho času. Druhá část byla připravena formou her, kde soutěžily děti mezi sebou v družstvech, aby trénovaly nejen rychlost ale i paměť, protože pro ně byl nachystán MEMORY TEST (je to test, kdy každé z dětí na začátku dostane obrázek, který si musí po celou dobu pamatovat a na který se trenéři na konci zeptají).
Samozřejmě mezi jednotlivými cvičeními nechybělo pro všechny bohaté občerstvení, které zahrnovalo např. hrozny, meloun, vodu, oplatky apod.
Nakonec byla pro všechny účastníky připravena soutěž na rychlost, která se skládala ze zdolání jednotlivých překážek. Časy se zapisovaly, a nakonec byli vyhodnoceni ti nejlepší. Děti byly rozděleny do kategorií dle roku narození. Této části se zúčastnily všechny děti, z čehož máme jako pořadatelé velikou radost. Každé dítě, které připravenou trať proběhlo a zdolalo, dostalo v cíli perníkovou medaili. Nejlepší děti ve své kategorii byly odměněny navíc i drobným balíčkem. Soutěže pro dospělé se zúčastnilo jen několik odvážných a nejlepší žena a muž získali jako odměnu nejen něco na připití ale i oštěp, se kterým mohou do budoucna trénovat jednu z překážek.

Celá tato akce Workout odpoledne byla navíc dobročinná. Jelikož Spartan Race Czech Republic začal se Spartan Olympijskou pochodní, kdy jednotlivé skupiny STG po celé České republice přebíhaly s pochodní jedna ke druhé a snažily se vybrat co nejvyšší částku pro organizaci APROPO JIČÍN, rozhodli jsme se i my celou částku, která se vybrala na dobrovolném vstupném a v tombole, věnovat organizaci APROPO JIČÍN. Tito peníze následně rozdělují rodinám, které pečují o dítě s postižením a dospělým osobám s postižením. Celkově se na této akci vybralo a odeslalo 20.000 Kč.
Tímto bychom chtěli poděkovat hlavně sponzorům, bez nichž bychom nemohli takovou akci uspořádat. Těmito sponzory byli: Obec Tlumačov, Policie ČR, Jana a Michal Frgálovi, Ing. Michal Horák – INP servis s.r.o. Kroměříž, Iva Nagyová, Metalšrot Tlumačov a.s., Barum Continental, BC Logistics, Šipkový klub MODRÝ STROM.

Noční závod STORM 6HR 003
Pro ty největší odvážlivce byl připraven noční závod s názvem STORM 6HR 003. Zúčastnilo se ho 8 nejodvážnějších. Jednalo se o závod, který trval 6 hodin. Během těchto 6 hodin plnili úkoly, které pro ně byly přichystány. Například nosili 20 kg kýbl s pískem po celou dobu závodu, který nesměli položit na zem, jen na určených místech. Každý závodník si musel sehnat vybavení, které bylo předem určeno. Například dvě násady, provaz, Duct Tape, pískací hračku, nafukovací lehátko aj. Mimo nošení kýblu s pískem museli např. naboso, po tmě, jen za svitu svých čelovek zdolat v „kačenkách“ celý škvárový okruh na louce u hrázky za určitý čas. Nebo nést 20 kg kýbl se zavázanýma nohama a mnoho jiných záživných úkolů. Každopádně všech 8 odvážlivců tento závod zdárně kolem 5. hodiny ranní zdolalo a odneslo si domů jak dřevěnou plaketu, tak tričko.

Celkově hodnotíme tento den a následně noc za vydařený. Nejen, že nám přálo počasí, podařilo se vybrat hodně peněz ale i zpětné vazby od účastníků byly pozitivní. Jediné, co nás hodně mrzí, že z místních byli na této akci pouze dva dospělí a tři děti. Doufáme, že se nám v dalším roce podaří tuto akci znovu uspořádat a přilákat ještě více účastníků, kteří by si rádi vyzkoušeli, jaké to je připravovat se na závod typu Spartan Race.

Tomáš Dědek

Další fotogalerie z akce:
https://eu.zonerama.com/PhotographyMichaelaManova/Album/10242746
https://eu.zonerama.com/0wshk/Album/10268342#check-duplicates