Domů » Zprávy » Odpoledne pro celou rodinu

Odpoledne pro celou rodinu

„Odpoledne pro celou rodinu“ je název akce konané v měsíci červnu. Letos to bylo v sobotu 10. června. Program začal v obecním parku v 15 hodin slavnostním přivítáním starostou obce Petrem Horkou a pořadateli: za Kulturní a informační středisko pozdravila všechny přítomné Renáta Nelešovská a za Dům dětí a mládeže Sluníčko, pracoviště Tlumačov Hana Hlobilová.

Poté začala Wikiho zábavná show s Mimoni. Program dále pokračoval vystoupením všech skupin tlumačovského aerobiku pod vedením Hany Hlobilové a ukázkou z kroužku Orientálních tanců. Dále následovala Bublinková minidiskotéka s Mimoni. Děti měly také možnost zapojit svého soutěžního ducha i u dalších soutěží, které byly „rozesety“ po celém parku. Byly to různé stolní hry, prohazovadla, hod kroužkem na čápa, malování na obličej a další.

Večer patřil diskotéce. Známé i méně známé skladby zněly parkem do pozdních nočních hodin.

Bohaté občerstvení zajišťovala místní restaurace u Černého koně. V horkém dnu přišlo vhod nejen něco tekutého, ale i studeného.

Pořadatelé děkují všem pomocníkům a vystupujícím, kteří se zúčastnili a zapojili do sobotní akce, kterou pořádalo KIS Tlumačov ve spolupráci s DDM Sluníčko. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc u atrakcí a soutěží Zemskému hřebčinci Tlumačov za zapůjčení koňského povozu, který děti vozil po Tlumačově. Ranči Tlumačov za projížďku na jejich konících, místním tlumačovským hasičům za umožnění k nahlédnutí do jejich techniky. Poděkování patří také všem aerobikovým skupinám, které se zde prezentovaly. Bylo to krásné slunečné odpoledne, plné pohody a úsměvů.

Foto naleznete zde:

https://www.tlumacov.cz/zivot-v-obci/fotogalerie/fotogalerie-z-akci/fotogalerie-z-roku-2023/gallery/odpoledne-pro-celou-rodinu-8/