Domů » Zprávy » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 21. 6. 2023 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

 1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
 3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 26. 4. 2023 do 21. 6. 2023
 4. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku p.č. 2455/1  v k.ú. Tlumačov na Moravě
 5. SŽ, s.o. Praha – smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 503/8, 1398/32, 244/17, 2598 a 3239 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 6. MBC CR s.r.o. Praha – smlouva o zřízení Služebnosti na pozemku p.č. 2540 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 7. PMO s.p. Brno – smlouva o spolupráci
 8. Změna č.2 ÚP Tlumačov – nový termín pro vydání změny
 9. Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov
 10. Záměr prodeje části pozemku p.č.2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 11. Zápůjčky ze Sociálního fondu Obce Tlumačov
 12. Termíny zasedání orgánů obce ve 2. pololetí 2023