Domů » Zprávy » Občanské průkazy od srpna 2021 s otisky prstů

Občanské průkazy od srpna 2021 s otisky prstů

2. srpna 2021 bude po více než 20 letech nahrazen stávající zákon o občanských průkazech zákonem novým. Důvodem je evropské nařízení, které požaduje zavedení biometrických údajů v tomto identifikačním dokladu. Stejné biometrické údaje se již od roku 2009 pořizují u cestovních pasů.
Tento nový typ občanského průkazu bude obsahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy biometrické údaje. Ztíží se tím možnost občanský průkaz padělat nebo zneužít. Biometrické údaje úřady povedou nejdéle 90 dnů od vyrobení dokladu, z důvodu případné reklamace, pak budou v informačním systému smazány. Otisky prstů nebudou povinné u dětí mladších 12 let.
Se zavedením nového zákona o OP dochází k těmto dalším změnám:
• zmíněné zavedení biometrických údajů, kterými jsou zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů
• do OP se již nebudou zapisovat akademické tituly
• žádosti budou vedeny pouze v elektronické podobě
• bude docházet k automatickému skončení platnosti dokladu 45 dnů po změně údajů z důvodu změny trvalého pobytu, změny jména a příjmení, změny stavu apod.
• při ztrátě nebo odcizení OP se již nebude vydávat zelené Potvrzení o OP
• nebude se vydávat ani zelené Potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP, např. po uzavření sňatku
• změna sazebníku správních poplatků za některé úkony:
– vydání OP občanu mladšímu 15 let – 50 Kč nově 100 Kč
– vydání OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR – 100 Kč nově 200 Kč
– vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 100 Kč nově 200 Kč

Dosud platné OP budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Doklady bez strojově čitelné zóny (typ knížka), je nutné vyměnit do 3. srpna 2026.