Domů » Zprávy » Pozvánka na turnaj v tenisové čtyřhře

Pozvánka na turnaj v tenisové čtyřhře

Na víceúčelovém sportovišti obce Tlumačov se uskuteční v sobotu 19.6.2021 IV. ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách „O pohár obce Tlumačov – muži“, pořádaný pod záštitou obce Tlumačov, ve spolupráci s KIS Tlumačov a stolními tenisty Tlumačov.

Turnaj je organizován pro amatérské hráče tenisu, občany obce Tlumačov (v případě nenaplnění kapacity je možný i start hráčů z blízkého okolí).
Maximální počet míst pro registraci je pořadatelem stanoven na 10 párů. Po naplnění počtu účastníků bude přijímání přihlášek ukončeno a uzavřeno.

Propozice tenisového turnaje ve čtyřhrách „O pohár obce Tlumačov“

1/ Datum konání turnaje: sobota 19.června 2021

2/ Místo konání turnaje: víceúčelový sportovní areál v ul. Sportovní u fotbalového hřiště

3/ Čas:
8:30 – sraz účastníků a losování do 2 skupin
8:50 – oficiální zahájení turnaje
9:00 – rozehrání turnaje ve skupinách
cca v 17:00 (dle počtu zúčastněných družstev) vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení turnaje, případně posezení a vyhodnocení v hospůdce na hřišti

4/ Účastníci (hráči):
a) turnaje se mohou zúčastnit hráči, kteří se věnují tenisu amatérsky a nebyli registrovanými nebo závodními hráči a jsou starší 15 let
b) všichni účastníci turnaje startují na vlastní nebezpečí

5/ Herní systém a informace:
– bude upřesněn podle počtu přihlášených párů na místě, před losováním, v den turnaje
– v případě deště se turnaj nekoná a bude stanoven náhradní termín,
– po dobu konání turnaje je nutné dodržovat aktuálně platná hygienicko-epidemiologická opatření

6/ Přihlášky:
– zasílejte SMS na tel. 736 444 787 do 15. června 2021
– v přihlášce uveďte prosím příjmení hráčů a kontaktní telefon

7/ Zápisné:
– startovné 250,- Kč za přihlášený pár bude uhrazeno před losováním v den turnaje

8/ Organizátor turnaje:
– KIS Tlumačov
– kontaktní osoba Mgr. R. Huráň, místostarosta