Domů » Zprávy » Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2019 – 2021

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2019 – 2021

V souvislosti s plánováním rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2019-2021 (viz § 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) obracíme se na vás s žádostí o spolupráci na dotazníku, ve kterém máte možnost se vyjádřit k oblasti poskytování sociálních služeb, a tím přispět k jejich lepšímu nastavení. Získaná data budou anonymizována a využita v souladu s etickými pravidly.
Dotazník si prosím vyberte dle svého uvážení. Je připraven dotazník pro obyvatele a dotazník pro zástupce všech spolupracujících organizací a institucí (tzv. stakeholders) a k dispozici bude od 19.12.2017- 8.1.2018.
Předem děkuji za Vaši součinnost při zodpovězení otázek předloženého online dotazníku a věřím, že čas, který tomuto věnujete, přispěje k lepšímu zabezpečení Vašich potřeb.

Michaela Blahová
členka rady ZLK

Dotazník pro obyvatele k vyplnění >

Dotazník pro stakeholders k vyplnění >