Domů » Zprávy » Byli jsme v Tlumačově.

Byli jsme v Tlumačově.

Ne, to není chyba v názvu. Opravdu jsme byli na návštěvě v Tlumačově, ovšem v tom v Čechách u Domažlic.

Ve dnech 8. – 9. května 2014 se uskutečnila, po mnoha letech, tzv. „Retro“ návštěva do družební obce Tlumačov. Pozvání přijal starosta obce Ing. Antonín Jonášek, někteří představitelé obce, hasiči, pracovnice KIS a další občané Tlumačova. Hlavně nechyběly zakládající členky spolupráce mezi oběma obcemi: paní Jaroslava Vránová, Helena Samohýlová a Anna Machovská. Hlavním organizátorem zájezdu za naši obec byl tajemník Ing. Jaromír Janský.
Ve čtvrtek 8. května 2014 jsme se vydali na dlouhou trasu napříč republikou (cca 450 km, 5 hodin), kterou jsme si zpestřili zastávkou v městě Táboře. Po krátké prohlídce, zejména historické části města, jsme pokračovali k cíli naší cesty a kolem 14:30 hodin dorazili na tlumačovskou náves, kde proběhlo velmi vřelé přivítání.
Poté následovalo pohoštění v kulturním domě spojené s prezentací obou Tlumačovů, předání dárků, podpisy na pamětní listinu a dalším kulturním programem.
Dále jsme v Tlumačově navštívili hasičskou zbrojnici, sportovní areál (měli jsme i možnost povzbudit tlumačovské hráče při fotbalovém utkání), kulturní amfiteátr a zbyl i čas na návštěvu u přátel.
Večer, kdy se část ubytovala v ubytovně ve vedlejší obci Mrákov a část v Podveském mlýně, byl také plný pohody. Po výborné večeři došlo i na tanec, víno, pivo, zpěv, atd.
Následující den, 9. května 2014, jsme se po snídani vydali autobusem na rozhlednu na Škále, kde proběhlo společné focení, a kde jsme se rozloučili s několika našimi hostiteli. Naše cesta směřovala dál, přes Vavřineček – Veselou horu, do Domažlic. Starosta Tlumačova, pan Jaroslav Konop, nám cestu zpestřil písničkou, kterou určitě všichni znáte: „Žádnej neví, co sou Domažlice, žádnej neví, co je to Taus. Taus je to německy, Domažlice česky, žádnej neví, co je to Taus.“
V Domažlicích jsme navštívili Muzeum Chodska, Chodský hrad, domažlické náměstí i jiné památky. Po společném obědě nastal čas loučení a vydání se zpět k domovu, k tomu našemu Tlumačovu na Moravě.
Všem občanům českého Tlumačova, v čele s jejím starostou, moc děkujeme za pozvání a věřte, že jsme se u Vás cítili jako doma. Tak na shledanou v Tlumačově.

Něco málo o Tlumačovu u Domažlic. Obec leží na okraji bývalého pohraničního hvozdu. Historie Tlumačova se datuje od první písemné zmínky (1325), která pochází z opisu nejstaršího chodského privilegia. Při chodské rebelii v r. 1693 se Tlumačovští spojili se sedláky z horního Chodska a uprchli do lesů mezi Tlumačovem a Havlovicemi. Povstání započalo 6. července, ale již 13. července se zástupci chodských vsí mimo Pocinovských a Lhotských podrobili vrchnosti. K nejradikálnějším povstalcům náležel tlumačovský Adam Forst, který byl propuštěn teprve v roce 1698 na přímluvu nové vrchnosti, Stadionu. Ve druhém povstání roku 1767 patřili Tlumačovští k nejvzpurnějším sedlákům. Vrchnosti vyčítali, že na jejich gruntech nechala vystavět dvůr Filipsberg – dnešní Filipovu Horu. V roce 1654 žilo ve vsi 27 hospodářů, v roce 1757 to bylo již 57 hospodářů. Roku 1930 se ves skládala ze 111 chalup obydlených 573 obyvateli. V současné době má obec rozlohu 1187 ha a žije v ní 410 obyvatel. Více na www.obectlumacov.cz.

Fotografie v galerii – Návštěva v Tlumačově u Domažlic