Domů » Zprávy » Vrškiáda pokračuje – sbíráme víčka pro Michalku

Vrškiáda pokračuje – sbíráme víčka pro Michalku

Sbíráte plastová víčka? A víte, pro koho je výtěžek z této sbírky určen? Tyto otázky se opakují již druhým rokem a správné odpovědi jsou následující: po úspěšném sběru vršků pro Michalku Macurovou (2010/11) pokračovala sbírka i v letošním školním roce, a to ve prospěch Anetky Kráčalíkové z Velikové u Zlína.

Anetka neměla v životě tolik štěstí jako jiné děti a bohužel se potýká s řadou těžkých mentálních a tělesných postižení, které zvládá s pomocí svých obětavých rodičů. Od podzimu 2011 proto převzali manželé Kráčalíkovi štafetu víčkového sběru a jejich zahradní domek se během celého školního roku postupně zaplnil plastovými pytli s vršky snad z celé naší země.
Měla jsem to štěstí a do víčkového sběru jsem byla zapojena rovněž a musím konstatovat, že lidská solidarita je naší společnosti stále vlastní. Nejpilnějšími sběrateli jsou velmi často lidé, kteří by přitom sami potřebovali pomoc – třeba finanční či materiální, ale při zmínce o nemocné holčičce jsou ochotni zapojit do sběru celou svou rodinu či všechny známé z okolí. Dojemné pro mne jsou chvíle, kdy přebírám nasbíraná víčka od slepého chlapce z Kroměříže, který posílá pozdrav Anetce či z Klubu holešovských důchodců, kteří usilovně sbírají po celý rok. Skvěle probíhala sbírka v mateřských a základních školách téměř v celém Zlínském kraji – organizátoři sami dopravovali nasbírané vršky na několik sběrných míst a přispěli tak ke zdaru akce samé. Sbírka měla tak velký ohlas a byla dostatečně medializována, že víčka byla zasílána i poštou – největší zásilku jsme obdrželi z Heřmanovy Hutě, z které připutovalo Anetce 16 plných pytlů víček!!!
Koncem května uskutečnili manželé Kráčalíkovi odvoz nasbíraného materiálu do firmy, která víčka vykupuje, a mohli své téměř roční snažení rekapitulovat: za pomoci řady obětavých lidí se jim podařilo nasbírat více než 7 580 kg víček a získali tak finanční částku téměř 47 000,- Kč, která bude použita na nákup pomůcek, sloužících ke zkvalitnění Anetčina života.
Děkuji všem, s nimiž jsem měla možnost při sbírce spolupracovat – namátkou jmenuji všechny holešovské školky a školy, DDM Sluníčko Tlumačov, sběrače v Lutopecnách, Soběsukách, Heřmanově Huti, Kroměříži, Zdounkách, Poličné, Bystřici p.H. a v dalších místech; děkuji zřizovatelům sběrných míst na Justiční akademii v Kroměříži, na holešovském gymnáziu, na Domečku ve Valašském Meziříčí, děkuji pořadatelům akcí v Uherském Brodě a v Holešově, při nichž byla shromážděna víčka pro Anetku.
Pro všechny, kdož chtějí pomáhat i nadále, mám následující zprávu: štafeta sběru víček opět pokročila dále a další potřebnou holčičkou se stala Michalka Láníková z Holešova. Pětiletá Michalka trpí nevyléčitelnou metachromatickou leukodystrofií, a její stav vyžaduje trvalou finančně náročnou léčbu a nepřetržitou péči jejích rodičů. Nemoc se u dětí projevuje přibližně od 1,5 roku poruchami chůze, ztrátou celkové motoriky, slepotou, těžkými spastickými stavy atd., a proto se manželé Láníkovi rozhodli pokračovat ve sběru vršků a chtějí se pokusit získat tímto způsobem peněžní prostředky na nákup nezbytných rehabilitačních a léčebných pomůcek pro Míšu. Vrškománie proto pokračuje a všichni, kteří chtějí pomáhat i Michalce, nechť pilně sbírají a pokusí se víčka dopravit do Holešova nebo na některé z uvedených sběrných míst.
Pomáhat může každý – a třeba i malým plastovým víčkem může posloužit potřebnějšímu člověku, který si sám pomoci nedokáže. Pomáhejte i vy !!!

Kontakt: svatka.sagnerova@seznam.cz, mobil: 605702141