Domů » Zprávy » Nastal adventní čas

Nastal adventní čas

Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině se slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává stejná. Vánoční svátky dávají rodiny, přátelé, lidi dohromady. Jsme na sebe hodnější a víc na sebe myslíme. Už třeba jen tím, že přemýšlíme, jakým dárkem se navzájem překvapíme.

Před Vánocemi nastává adventní čas a my jsme se sešli na náměstí Komenského, abychom společně rozsvítili vánoční stromek. Ústřední, velký, vánoční stromek je umístěn u kostela, u Kulturního a informačního střediska máme zase stromků pět. Menší osvětlený stříbrný smrček a další 4 stromečky u tlumačovského betlému, které ozdobili děti z obou mateřských školek a žáci z 1. a 2. stupně základní školy. Každý stromeček je velice krásný a vkusný. Po úvodních slovech pana starosty Ing. Antonína Jonáška a pana faráře Michala Šálka, vystoupily se svým krátkým vánočním pásmem děti z Mateřské školy Tlumačov. Jejich vánoční básničky a písničky byly v jejich podání roztomilé a na mnohých tvářích vykouzlily úsměv. Jsme moc rádi, že naše pozvání přijali členové mužského pěveckého souboru Hlahol z Mysločovic. Písně, které zazněly, v nás naladily vánoční atmosféru.
Na závěr letošního roku jsme připravili soutěž „O nejlepší vanilkový rohlíček“. Celkem se soutěže zúčastnilo 16 pekařek a jelikož některé napekly i 4 vzorky, sešlo se k degustaci 24 dobrých vanilkových rohlíčků. Chci jmenovitě poděkovat paní Boženě Egyedové, Haně Brázdilové, Heleně Rýdlové, Ludmile Kvardové, Jiřině Ševelová, Marii Novákové, Heleně Němcové, Ladislavě Šoltysové, Marii Kopřivové, Jitce Fialové, Kláře Jánské, Libuši Lorencové, Daniele Uhercové, Jiřině Vrtalové, Jitce Jakšlové a Naději, denní stacionář, Otrokovice. Vítězkou, o které rozhodlo 126 degustátorů, se stala paní Hana Brázdilová. Blahopřejeme.
Ve staré budově vedle KIS jsme mohli opět po roce obdivovat vlakové modeláře a zakoupit si vafle nebo sendvič, svařené víno či čaj.
V sále KIS jsme si prohlédli výstavu prací výtvarné soutěže „Stromy kolem nás“, kterou uspořádal Dům dětí a mládeže sluníčko Tlumačov. Můžete zde vidět 188 prací od 275 autorů zhotovených různými výtvarnými technikami. Výstava je zpřístupněna do 20.1.2012 v prac. dny od 8-16 hod.
Mezi návštěvníky akce zavítal i svatý Mikuláš, s andělem a čertem. Hodné děti odměnil sladkostmi, zlobivé pošimral čert metličkou na zádech.
Na závěr oblohu rozzářil tradiční ohňostroj, na který netrpělivě čekaly zejména děti. Děkujeme panu Rajčanovi za krásnou podívanou a hasičům, zahrádkářům a dalším dobrovolníkům za nezištnou pomoc.
A ještě jednou k Vánocům. Najdou se ovšem i škarohlídové, kteří říkají, že Vánoce nemají rádi. Ale to je jen díky přeplněnými obchody lidmi, předvánočním shonem doma i v zaměstnání. Určitě se všichni už od konce léta, kdy končí prázdniny a čas dovolených, přes letos krásně slunný podzim, na Vánoce těšíme. Těšíme se na vánočního kapra s bramborovým salátem, na stromeček a pod ním dárky, na rozzářené dětské oči, na první sníh, na vánoční grog, punč, svařené víno, na návštěvy u příbuzných a kamarádů, na volné dny, na pohádky v televizi, na vánoční cukroví, na spoustu jídla a další a další věci, které máme spojené s Vánocemi.
Jménem pracovnic Kulturního a informačního střediska Tlumačov Vám přeji krásné a pohodové Vánoce a v novém roce 2012 pevné zdraví, trochu toho štěstí, hodně lásky a vzájemného porozumění.


Fotografie v galerii – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2011