Domů » Zprávy » Jarní přednáška a Velikonoční vycházka

Jarní přednáška a Velikonoční vycházka

KIS Tlumačov ve spolupráci s ČZS MO Tlumačov uspořádaly ve čtvrtek 2. dubna 2009 zajímavou přednášku na téma: Pěstování balkónových a venkovních květin. A v neděli 5. dubna 2009 připravily pracovnice KIS Velikonoční vycházku.

Přednášku na vysoké úrovni vedla paní Vlasta Čablová z Přílep. Seznámila přítomné zahrádkáře i ostatní laickou veřejnost s velkým množstvím balkónových i venkovních květin, okrasných keřů a stromů. Vše doplnila obrázkovou projekcí. Zodpověděla i řadu dotazů a nešetřila dobrými tipy a radami. Ty jistě přispějí k odbornějšímu pěstování rostlin tak, aby lahodily lidskému oku a i ony byly se svým pěstitelem spokojeni.

Týden před Velikonoční nedělí-Božím hodem velikonočním připravily pracovnice KIS pro občany, nejen z Tlumačova, Velikonoční vycházku. Během vycházky bylo celkem 15 zastavení, na kterých, zejména děti“, odpovídaly na otázky velikonočního kvizu. Trasa, kterou nám dopředu vyznačili hodní tatínci, vedla z Tlumačova po hrázce do Otrokovic „na Štěrkáč“. Dále přes bělovský jez a cestou lesem na Žlutavu. Tam, u blízkosti fotbalového hřiště, si účastníci opekli svůj první letošní špekáček a byli vyhodnoceni a odměněni luštitelé velikonočního kvizu.
Jelikož se sešla jen hrstka turistů, na zpáteční cestu se vydal již každý po své ose. Bylo krásné jarní počasí a ti co „šlapali“ si vycházku pochvalovali.