Domů » Život v obci » Sport » TJ Sokol Tlumačov – oddíl volejbalu

TJ Sokol Tlumačov – oddíl volejbalu

Volejbalový oddíl oslavil v roce 2007 již 80 let svého trvání.

V současné době se v Tlumačově hraje odbíjená hlavně rekreačně v prostorách školní tělocvičny nebo na venkovních hřištích za školou – pro odbíjenou jsou v obci vytvořeny velmi dobré podmínky. Členská základna čítá kolem 30 členů a oddíl odbíjené je součástí TJ Sokola Tlumačov. Dospělí v průběhu roku absolvují několik turnajů smíšených družstev, přes léto se již několik posledních let hraje především plážový volejbal. Mládež trénuje pan M. Batoušek. Podařilo se mu vychovat v posledních letech několik talentovaných hráčů – J. Kotáska, M. Popelu, M. Pavlíka, V. Janoštíka, M. Chujacovou, P.a V. Juhaňákovy, R. Kopečkovou, T. Dědkovou a mnohé další. Zároveň pan Batoušek vede kroužek volejbalu při DDM Sluníčko, který navštěvují především děvčata vyšších ročníků ZŠ.

Činnost oddílu odbíjené by nemohla fungovat bez dlouhodobé dobré spolupráce s Obecním úřadem v Tlumačově a se Základní školou Tlumačov. Oběma těmto institucím patří velké poděkování.