Domů » Život v obci » Spolky, organizace a kluby působící v obci Tlumačov » Moravský rybářský svaz, Organizace Kvasice (včetně rybářů z Tlumačova)

Moravský rybářský svaz, Organizace Kvasice (včetně rybářů z Tlumačova)

Kontaktní e-mail: info@rybarikvasice.cz

Webové stránky: www.rybarikvasice.cz

Jak se stát členem MRS a jak začít s lovem ryb

  1. Navštívit místní organizace MRS, zpravidla nejbližší místu trvalého bydliště.
  2. Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
  3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena MRS. Test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ( v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt ) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15 let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb.

Z dětských rybářských závodů

Úlovky mladých rybářů v minulých letech