Domů » Samospráva » Rozpočet Obce Tlumačov » ZÁVĚREČNÝ ÚČET: Rozbor plnění rozpočtu Obce Tlumačov za rok 2003

ZÁVĚREČNÝ ÚČET: Rozbor plnění rozpočtu Obce Tlumačov za rok 2003

Druh příjmůRozpočet KčSkutečnost Kč
Daňové příjmy – tř. 111 974 000,0014 185 847,00
Nedaňové příjmy – tř. 27 510 000,007 899 086,89
Kapitálové příjmy – tř. 34 038 000,00870 449,20
Přijaté dotace – tř. 427 611 000,0027 812 003,00
Převod z roku 20026 839 000,006 066 380,37
Celkem57 972 000,0056 833 766,46
Druh výdajůRozpočet KčSkutečnost Kč
Průmyslová odvětví hospodářství
doprava, vodní hospodářství apod.
5 644 000,005 177 794,20
Služby pro obyvatelstvo
školství, kultura,nakládání s odpady,
zdravotnictví,bydlení,komunální služby
ochrana přírody apod.
42 688 000,0041 413 368,30
Sociální věci
sociální pomoc, dům s pečovatelskou službou
502 000,00443 136,95
Bezpečnost státu a právní ochrana
obecní policie,hasiči, apod.
1 684 000,00956 158,62
Všeobecná veřejná správa a služby
zastupitelstvo obce, místní správa
ostatní veřejné služby,finanční operace
7 454 000,005 208 952,06
Celkem57 972 000,0053 199 410,13
Rekapitulace  
Skutečné příjmy56 833 766,46 Kč 
Skutečné výdaje53 199 410,13 Kč 
Rozdíl3 634 356,33 Kčk převedení do příštího roku

Zpracovala Dosoudilová Danuše

Vyvěšeno: Dne 20.2.2004